Lietuvos ūkininkų ūkių veiklos efektyvumas po įstojimo į Europos Sąjungą: empirinė analizė taikant ribinius metodus ir veiksmingos žemės ūkio politikos formavimas

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
Projekto pradžia: 2013-05-02         Projekto pabaiga: 2015-04-30
Bendra projekto vertė:
238 725,87 €
Projektui skirtas finansavimas:
238 725,87 €
Projektui išmokėta lėšų:
237 559,08 €
Iš jo ES dalis:
238 725,87 €
Iš jo ES dalis:
237 559,08 €

Projektu siekiama sukurti integruotos Lietuvos žemės ūkio sektoriaus efektyvumo analizės ir valdymo sistemą. Šio mokslinio tyrimo dėmesys daugiausia sutelkiamas į ūkininkų ūkius, vaidinančius svarbų vaidmenį žemės ūkio sektoriuje ir tuo pačiu palaikančius kaimo vietovių gyvybingumą. Dėl panašių studijų stokos Lietuvoje ypač pabrėžtinas šio projekto būtinumas. Kita vertus, pasaulyje gamybos efektyvumo analizė atliekama visuose ekonomikos sektoriuose; tai reiškia, kad tam tikros verslo rūšies tvarių sprendimų priėmimui reikia atitinkamų paramos sistemų. Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą (ES) Lietuvos žemės ūkio sektorius smarkiai transformuojasi. Dėl šios priežasties svarbu išanalizuoti naujausias šio sektoriaus veiklos tendencijas ir tokiu būdu nustatyti pagrįstas politikos gaires. Vienas iš svarbiausių rodiklių, apibūdinančių ekonominę sektoriaus veiklą yra jo gamybos efektyvumas. Projekte siekiama naudoti ūkininko ūkio lygmens rodiklius, pagal kuriuos būtų galima įvertinti bendrojo produktyvumo ir efektyvumo dinamiką, taip pat nustatyti svarbiausius veiksnius, darančius įtaką šiems reiškiniams. Matuojant efektyvumą ir bendrojo produktyvumo kaitą Lietuvos ūkininkų ūkiuose projekto grupė siekia taikyti ir tobulinti pačiu pažangiausius metodus. Siekiant užtikrinti tyrimo patikimumą bus naudojamos trijų pagrindinių tipų ribinės analizės metodai. Minėti metodai bus naudojami siekiant įvertinti įvairų ūkininkavimo rūšių techninį efektyvumą ir tokiu būdu pasiūlyti moksliškai pagrįstas žemės ūkio politikos priemones. Be to, nepageidaujamos produkcijos (undesirable outputs) įtraukimas į matematinį modelį leistų įvertinti ne tik ūkininkų ūkių ekonominį efektyvumą, bet ir ūkininkavimo įtaką aplinkosauginei tvarumo dimensijai.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto