Didelės apimties biologinių duomenų panaudojimas naujam baltymų modelių vertinimo metodui kurti bei bakterijų ir virusų DNR replikacijos ir reparacijos sistemoms tirti

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2013-05-02         Projekto pabaiga: 2015-06-30
Bendra projekto vertė:
286 213,46 €
Projektui skirtas finansavimas:
286 213,46 €
Projektui išmokėta lėšų:
273 300,46 €
Iš jo ES dalis:
286 213,46 €
Iš jo ES dalis:
273 300,46 €

Nuolat didėjantys biologinių duomenų kiekiai atveria naujas galimybes kompiuterinių metodų kūrimui ir tokių metodų taikymui konkrečioms biologinėms problemoms tirti. Šiame projekte, panauduojant didelės apimties biologinius duomenis, bus siekiama sukurti naują metodą efektyvesniam baltymų struktūrinių modelių patikimumo vertinimui bei pagilinti žinias apie bakterijų ir virusų DNR replikacijos ir reparacijos sistemas. Efektyvus baltymų struktūrinių modelių patikimumo vertinimas yra būtina sąlyga tolesnei pažangai baltymų struktūros nusakymo srityje. Deja, tokių vertinimo metodų trūksta. Šiame projekte, panaudojus Voronojaus diagramą baltymo struktūros atvaizdavimui ir didelio skaičiaus baltymų erdvinės struktūros statistinę analizę, tikimasi sukurti trūkstamą efektyvų modelių vertinimo metodą. Žinias apie bakterijų ir virusų DNR replikacijos ir reparacijos sistemas numatoma pagilinti, išanalizavus pilnai nuskaitytus bakterijų ir virusų genomus bei juose koduojamus baltymus. Bakterijų atveju numatoma ištirti visas žinomas DNR polimerazių šeimas bei jų atstovų pasiskirstymą genomuose. Virusų atveju numatoma nuodugniai ištirti ne tik polimerazes, bet ir kitus DNR replikacijoje dalyvaujančius baltymus. Tikimasi, kad šie bakterijų ir virusų DNR replikacijos ir reparacijos baltymų tyrimai suteiks naujų fundamentinių žinių bei leis pasiūlyti naujų būdų kovai su patogenais.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto