Apskaitos įmonių žmogiškųjų išteklių vystymas – profesionalių buhalterių rengimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos apskaitos įmonių asociacija
Projekto pradžia: 2013-09-23         Projekto pabaiga: 2015-11-12
Bendra projekto vertė:
177 253,56 €
Projektui skirtas finansavimas:
124 011,82 €
Projektui išmokėta lėšų:
105 475,56 €
Iš jo ES dalis:
124 011,82 €
Iš jo ES dalis:
105 475,56 €

Didėjant konkurencijai rinkoje, verslui tenka ieškoti kitokių, progresyvesnių būdų kaip išlikti rinkoje ir pasiūlyti vartotojui reikalingą produktą ar paslaugą, efektyviai išnaudojant materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Smulkusis verslas susiduria su šiomis pagrindinėmis problemomis: gaminamos produkcijos neatitikimas pasauliniams standartams, žemas darbo našumas; mažas produkcijos konkurencingumas bei nepakankama darbuotojų kvalifikacija, tikslingos informacijos trūkumas.Mažų ir vidutinių įmonių sėkmė priklauso nuo vadybinių gebėjimų, personalo mokymo ir išsilavinimo bei įmonės lyderių, vadovų asmeninės kvalifikacijos. Taigi keičiantis ekonominėms sąlygoms, keičiasi ir trukdžiai verslo plėtrai. Jei prieš dešimtmetį verslo subjektai dažniausia nurodydavo, kad verslo plėtrai labiausia trukdo maža perkamoji galia, dideli mokesčiai ir lėšų trūkumas, tai dabar-dideli mokesčiai, didelė konkurencija ir viena svarbiausių įvardijamų problemų–kvalifikuotų darbuotojų trūkumas. Projekte numatomos vykdyti veiklos - asociacijos įmonių darbuotojų ir vadovų mokymai, suteikiantys ir tobulinantys kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius bei gebėjimus. Projekto dėka įmonės išlaikys savo konkurencingumą, bus užtikrinama didesnė jos paslaugų kokybė, darbuotojų darbo našumas. Darbuotojai dalyvaudami aukštos kokybės teoriniuose bei praktiniuose mokymuose , įgiję tiek asmeninių tiek ir profesinių žinių bei kompetencijų, taps savimi pasitikintys, aukštos motyvacijos, konkurencingi darbo rinkoje bei pačioje įmonėje. Taip bus sukurtos prielaidos sėkmingai didinti įmonės efektyvumą, vystyti įmonės veiklas, kurti naujus produktus bei įgyvendinti plėtros planus.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-01-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-01-K-02-074
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus raj.