Radiaciniai nanoklasteriai Si ir GaN

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2013-08-05         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
283 632,17 €
Projektui skirtas finansavimas:
283 632,17 €
Projektui išmokėta lėšų:
270 954,27 €
Iš jo ES dalis:
283 632,17 €
Iš jo ES dalis:
270 954,27 €

Šis projektas yra skirtas išnagrinėti radiacinių nanoklasterių formavimąsi Si ir GaN medžiagose, palyginant klasterių tiesioginio sudarymo hadronų ir sunkiųjų jonų (Au, Ag) spinduliuotėmis ypatumus kristaluose, turinčiuose paviršiaus centruotą kubinę (Si) ir tankios sanklodos heksagoninę (GaN) gardeles. Šio projekto tikslas yra radiacinių nanoklasterių evoliucijos, transformacijų ir terminio valdymo technologinių pagrindų sukūrimas. Tikimasi, kad šių tyrimų pagrindu pavyks sukurti nanoklasterių formavimo kontrolės metodiką ir įrangą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-010
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto