Gyventojų dislokacija ir jos politinis bei kultūrinis palikimas XX amžiaus Lietuvoje (GDPKPL)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2013-05-02         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
161 378,44 €
Projektui skirtas finansavimas:
161 378,44 €
Projektui išmokėta lėšų:
151 033,21 €
Iš jo ES dalis:
161 378,44 €
Iš jo ES dalis:
151 033,21 €

Projekto tikslas - ištirti masinę gyventojų dislokaciją ir jos politinį ir kultūrinį palikimą XX-ojo amžiaus Lietuvoje. Tarp Pirmojo pasaulinio karo ir stalinistinio režimo žlugimo Lietuva, kurioje abu pasauliniai karai sukūrė milžinišką prievartos bangą, neteko maždaug trečdalio gyventojų. Visuomenės raidą smarkiai veikė įvairių formų gyventojų dislokacija. Tremtis, karo netektys bei jų atmintis iki šiol yra vieni iš svarbiausių veiksnių formuojančių kolektyvinę visuomenės sąmonę, tapatybę bei valstybės politiką. Projektas remiasi nuostata, kad genocidas, deportacijos, priverstinės evakuacijos, valstybių sienų kaita, gyventojų išvarymai ir kolektyvizacija buvo vieni iš svarbiausių veiksnių ne tik griovusių, bet ir kūrusių šiuolaikinę Lietuvos visuomenę. Masinės gyventojų dislokacijos mastas yra gana plačiai žinomas. Tačiau mažiau tyrinėtas jos ilgalaikis poveikis visuomenės ir valstybės kūrimui, bendruomenių tapatybėms bei vietos politinei kultūrai. Projektu siekiama diachroniškai apžvelgti visas pagrindines gyventojų dislokacijos Lietuvoje formas ir ištirti jos kultūrines ir politines reprezentacijas įvairiais istoriniais periodais: per Didįjį karą, tarpukarį, Antrąjį pasaulinį karą ir sovietmetį. Bus tiriama masinė Lietuvos gyventojų dislokacija Pirmojo pasaulinio karo metais ir jos vaidmuo istorinėje visuomenės sąmonėje bei tautokūroje; sienų kaitos Klaipėdos ir Vilniaus kraštuose poveikis valstybės ir visuomenės santykiams; pokarinės išeivystės, sovietinių deportacijų ir Holokausto politinės ir kultūrinės reprezentacijos bei kolektyvizacijos ir urbanizacijos poveikis formuojant masinės dislokacijos istorinius naratyvus ir tautines tapatybes šiuolaikinėje Lietuvoje. Teorinės projekto nuostatos remiasi Lietuvoje netaikytomis, novatoriškomis Peter Gatrell, Nick Baron ir kitų istorikų studijomis apie gyventojų dislokacijos poveikį Rusijos imperijos žlugimui ir naujų valstybių formavimuisi po Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto