Perioperacinės optimizacijos įtaka klubo sąnario endoprotezavimo išeitims

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2013-06-03         Projekto pabaiga: 2015-07-31
Bendra projekto vertė:
288 229,7 €
Projektui skirtas finansavimas:
288 229,7 €
Projektui išmokėta lėšų:
229 860,72 €
Iš jo ES dalis:
288 229,7 €
Iš jo ES dalis:
229 860,72 €

Gydymo sėkmė atliekant dideles chirurgines intervencijas labai priklauso nuo paciento perioperacinę būklę optimizuojančių priemonių. Kraujo spaudimo normalizavimas ir racionali skysčių terapija yra labai svarbūs atliekant klubo sąnario endoprotezavimo operacijas. Dėl to vienu metu būtina stebėti ir analizuoti daug parametrų bei taikyti sudėtingus gydymo algoritmus. Nors tai didina personalo emocinę įtampą, optimizacija dažnai lieka nepasiekta. Situacija pagerėtų pritaikius uždarosios grandinės (Angl. closed-loop) sistemą. Tai į parametro dydį per jutiklius reaguojanti sistema, kuri per poveikio priemones palaiko jį tikslinėse ribose. Nors lėktuvo „auto-pilotui“ patikimas šimtų keleivių saugumas, būtent dėl saugumo sumetimų jos sunkiai skinasi kelią medicinoje. Visgi, dabartinės technologijos įgalino labai didelį paciento stebėsenos ir gydymo priemonių skyrimo tikslumą bei patikimiumą, kas lėmė vykstantį proveržį kuriant ir pritaikant gydymui naujas uždarosios grandinės sistemas. Projekto tikslas yra perspektyviniu randomizuotu klinikiniu tyrimu įvertinti pusiau uždarosios grandinės (PUG) sistemos pritaikymo įtaką perioperacinei pacientų būklei, personalo sprendimams ir emocinei įtampai vykdant paciento būklės optimizavimą, bei gydymo išeitims po klubo sąnario endoprotezavimo operacijų. Tikslui pasiekti numatome išbandyti mūsų suprojektuotą PUG sistemą automatiniam kraujo spaudimo normalizavimui ir pusiau-automatiniam skysčių terapijos priemonių taikymui. Gydytojo priežiūroje numatoma panaudoti mūsų užprogramuoto kompiuterio pusiau-automatiniu režimu valdomas CE sertifikuotos skysčių ir vaistų infuzavimo pompas bei tęstinio neinvazinio kraujo spaudimo ir hemoglobino matavimo sistemas. Mes tikimės, kad šis projektas sumažins nuogastavimus dėl PUG saugumo ir suteiks naujų žinių, leidžiančių tobulinti šią sistemą bei paskatins naujus tyrimus jos išbandymui, išplės mūsų institucijos tarptautinį nendradarbiavimą, o ateityje leis sukurti pramoninę jos versiją.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-019
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto