Dvimačių elektronų dujų plazminių bangų taikymas terahercinės spinduliuotės detekcijai

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2013-06-03         Projekto pabaiga: 2015-07-31
Bendra projekto vertė:
286 349,64 €
Projektui skirtas finansavimas:
286 349,64 €
Projektui išmokėta lėšų:
279 447,73 €
Iš jo ES dalis:
286 349,64 €
Iš jo ES dalis:
279 447,73 €

Šis projektas skirtas plazminių virpesių sužadintų nanometrinių matmenų lauko efekto tranzistorių kanalo dvimatėse elektronų dujose tyrimui be šio efektoi panaudojimui terahercinės spinduliuotės detekcijai. Jame iškeliami trys pagrindiniai uždaviniai: eksperimentiškai pademonstruoti kad efektyviai sužadinat plazminius virpesius elektroninio tiesinimo efektyvumas nenuslopsta net kai spinduliuotės dažnis daugeliu kartu viršija tranzistoriaus ribinį dažnį, panaudojant šį efektą palčiajuosčio elektromagnetinės spinduliotės jutiklio jautraus 1-4 THz dažniams sukūrimui, bei konkretaus jutiklio pagrindu sukurti vaizdų užrašymo eilutes. Projekto veika siekiama sukurti programinę ir instrumentinę terpę, kuri suteiktų galimybę VU tyrėjams ir studentams pasinaudoti EUROPRACTICE bei CMP paslaugomis suteikiančiomis prieigą prie šiuolaikinių silicio technologijų.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-040
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto