Technologijomis grįsto mokymosi turinio integracija į organizacijas

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto pradžia: 2013-09-02         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
259 768,09 €
Projektui skirtas finansavimas:
259 768,09 €
Projektui išmokėta lėšų:
258 834,84 €
Iš jo ES dalis:
259 768,09 €
Iš jo ES dalis:
258 834,84 €

Europoje ir pasaulyje vis labiau akcentuojama aukštojo mokslo ir verslo bendradarbiavimas, ieškant abipusės naudos. Aukštojo mokslo įstaigos gali prisidėti prie verslo plėtros ir ekonomikos augimo, siūlydamos verslui reikalingus tyrimus. Verslo įmonės, savo ruožtu, stokoja tyrimais grindžiamos įmonių plėtros, naujų produktų ar idėjų įdiegimo, jos ieško galimybių tobulinti savo darbuotojų profesinę kvalifikaciją. Šiuo moksliniu tyrimu siekiama glaudesnio Aukštojo mokslo įstaigų, švietimo, bendruomeninių ir verslo organizacijų bendradarbiavimo integruojant organizacijų poreikį atliepiančius ir atsakingai diegtinus inovatyvius, technologijomis grįstus mokymo (-si) metodus. Planuojamame tyrime bus analizuojama atsakingo ir poreikius atliepiančio technologijomis grįsto mokymosi turinio integraciją į trijų tipų organizacijas: verslo, mokslo ir studijų ar švietimo, bendruomeninėje (pvz., kaimo bendruomenė). Tyrimo metu bus nustatytos prielaidos ir galimybės integruoti technologijomis grįsto mokymosi turinį organizacijose. Ypatingas dėmesys bus skiriamas atvirų švietimo išteklių ir socialinių tinklų panaudojimo galimybėms bei technologijomis grįsto mokymosi turinio poveikio organizacijos veiklos kokybės parametrams tyrimams. Bus sukurta technologijomis grįsto mokymosi turinio integracijos į organizacijas modelis. Kuriant modelį bus bendradarbiaujama su Atvirojo universiteto (Jungtinė Karalystė) mokslininku prof. A.W. Tait. Šis mokslinis bendradarbis atstovauja universitetą, kuris yra lyderis pasaulyje integruojant technologijomis grįsto mokymosi turinį, įgalinant žmones siekti karjeros ir gyvenimo tikslų, atitinkančius jų poreikius.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-045
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto