Plazmoniniai nanodariniai saulės elementų spektriniams nuostoliams mažinti (NIRSOLIS)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: 2013-08-05         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
289 160,46 €
Projektui skirtas finansavimas:
289 160,46 €
Projektui išmokėta lėšų:
285 593,98 €
Iš jo ES dalis:
289 160,46 €
Iš jo ES dalis:
285 593,98 €

Viensandūriniai saulės elementai (SE) netgi teoriškai tegali panaudoti tik trečdalį viso Žemę pasiekiančio Saulės išspinduliuotos energijos srauto. Pagrindinė priežąstis – spektriniai nuostoliai. Kol kas tiktai tandeminių saulės elementų šviesos keitimo intensyvumas viršija Shockley–Queisser ribą. Tačiau šie SE yra brangūs bei sudėtingi. kitos spektrinių nuostolių mažinimo technologijos arba nepasiekia geriausių viensandūrinių SE elementų efektyvumo arba tebėra koncepcijos lygyje. Šiame projekte SE spektriniams nuostoliams mažinti planuojama panaudoti neseniai atrastą tiesioginį šviesos poveikį plazmoninių nanodarinių elektrinėms savybėms. Viensandūriniuose SE nepanaudojamų fotonų, kurių energija mažesnė nei puslaidininkio draustinės juostos plotis, vertimui į fotoelektronus bus naudojama krūvininkų vidinė fotoemisija iš selektyvaus infraraudonosios spinduliuotės sugėriklio. Šio darbo tikslas yra plazmoninių nanodarinių formavimas, tyrimas ir taikymas mažesnės nei puslaidininkio draustinės juostos plotis energijos fotonų fotokonversijos saulės elementuose efektyvumui didinti. Kuriamos technologijos yra skirtos pasiekti saulės elementų šviesos keitimo efektyvumą viršijantį Shockley–Queisser ribą (33.7 proc.): Darbo uždaviniai yra 1. Ištirti auginimo sąlygų įtaką didelio plazmos tankio būdais užaugintų IR plazmoninių nanokompozitų ir skaidriųjų laidininkų sluoksnių savybėms. 2. Ištirti auginimo sąlygų, plazmoninės metamedžiagos geometrijos ir fotįkrovimo efekto įtaką selektyvaus IR sugėriklio bei heterodarinių savybėms. 3. Ištirti kristalinio silicio saulės elementų su integruotais optimizuotais nanodariniais fotoelektrines charakteristikas.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-057
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto