Socialinių sistemų sumanus vystymas (SMART)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: Thu May 02 00:00:00 GMT 2013         Projekto pabaiga: Tue Jun 30 00:00:00 GMT 2015
Bendra projekto vertė:
240 376,36 €
Projektui skirtas finansavimas:
240 376,36 €
Projektui išmokėta lėšų:
240 086,9 €
Iš jo ES dalis:
240 376,36 €
Iš jo ES dalis:
240 086,9 €

Projektas skirtas kompleksinei socialinių mokslų problemai spręsti. Sumanaus vystymosi ir vystymo terminas į socialinių mokslų ir praktikos erdvę perkeltas iš technologijos mokslų tik 2008 m. Nemažai autorių gilinasi į atskirus šios problemos aspektus, tačiau sisteminių tyrimų sunku aptikti, nėra sukurtos sumanaus vystymo teorinės koncepcijos. Projektu siekiama pasiūlyti teoriškai pagrįstą ir tarptautine gerąja praktika patvirtintą socialinių sistemų (šalis, miestas, regionas, visuomenė, ekonomika) sumanaus vystymo koncepciją ir jo vertinimo metodologiją. Tyrimo problema yra tarpkryptinė ir tarpdalykinė, integruojanti skirtingų mokslo sričių žinias, todėl ir projekto tyrėjų grupė surinkta tokiu principu. Joje yra vadybos, ekonomikos, viešojo administravimo, informacinių technologijų ekspertai bei doktorantai. Strategijos „Europa 2020“, „Lietuva 2030“ akcentuoja sumanų vystymą ir vystymąsi. Todėl projekte siekiama, jog ir rezultatai šia prasme būtų subalansuoti. Didelis dėmesys skiriamas sumanaus vystymo tarptautinės gerosios praktikos analizei, šios praktikos adaptavimo skirtingam socialiniam kontekstui. Tam pasitarnaus lietuvių kalba išleista monografija apie šią gerąją praktiką, pateiktą įvairių šalių ekspertų ir perspektyvumo kitokiam socialiniam kontekstui aspektu interpretuotą šio projekto mokslininkų. Tyrimo rezultatai bus publikuoti recenzuojamuose mokslo žurnaluose, pristatyti aukšto lygio mokslinėse konferencijose, dviejose monografijose ir specialiame recenzuojamo žurnalo leidinyje. Bus organizuota speciali sekcija Tarptautinio konkurencingumo instituto kasmetinėje konferencijoje. Konferencijos Lietuvoje metu užsienio ekspertai pateiks savo šalių gerąją sumanaus vystymo praktiką valstybės valdymo, akademinės, regionų ir kitų bendruomenių atstovams.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-063
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto