Asociacijos įmonių tikslinio amžiaus darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Asociacija "Baltijos chemijos grupė"
Projekto pradžia: 2013-09-23         Projekto pabaiga: 2015-09-18
Bendra projekto vertė:
116 907,76 €
Projektui skirtas finansavimas:
70 144,66 €
Projektui išmokėta lėšų:
67 600,82 €
Iš jo ES dalis:
70 144,66 €
Iš jo ES dalis:
67 600,82 €

Asociacija Baltijos chemijos grupė vienija daug įmonių, kurios teikia logistikos, cheminių medžiagų prekybos, rūšiavimo bei susijusias paslaugas visoje Lietuvos teritorijoje. Pagrindinė įmonių grupės tikslas – teikti kokybiškas paslaugas bei gaminius iš vienų rankų. Dėl šios priežasties įmonės daugelyje sričių bendradarbiauja tarpusavyje ir drauge sprendžia aktualias problemas. Viena jų – darbuotojų kvalifikacija, kuri didėjančios emigracijos ir statistiškai praktiškai neaugančio darbo užmokesčio kontekste yra opi problema. Įmonėms vis sunkiau pritraukti kvalifikuotus specialistus. Todėl būtina skirti didesnį dėmesį darbuotojų profesionalumo kėlimui, nes didėjant konkurencijai ypatingai svarbią vietą užima įmonių darbuotojų žinios ir profesionalumas Dėl šios priežasties ir buvo inicijuotas jungtinis asociacijos narių projektas, nukreiptas į darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimą. Projektas dalyvauja įmones UAB „Maestro team“, "Asetus", UAB, UAB „Imlitex textile“, UAB „Statom“, UAB "Schomburg Baltic" ir UAB „Ekochema“, kiekvienoje jų dirba mažiau nei 50 darbuotojų ir šioms įmonėms yra sudėtingiausiai savarankiškai vykdyti mokymų projektus, nes nėra daug tikslinės grupės dalyvių. Projekte numatoma vykdyti įmonių specialistų profesinių įgūdžių tobulinimo mokymus taip siekiant padidinti jų profesionalumą ir galimybes teikti aukščiausios kokybės paslaugas. Taip pat bus sprendžiama darbuotojų turimos kvalifikacijos neatitikimo šiuolaikiniams darbo rinkos reikalavimams problemos bei įgyvendinami įmonių strateginiai tikslai plečiant savo veiklą, pritraukiant naujus klientus ir didinant sukuriamą pridėtinę vertę. Projekto metu numatoma apmokyti 59 įmonių grupės darbuotoją. Projekto trukmė - 20 mėnesių.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-01-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-01-K-02-204
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto