„Lietuvos smulkių verslo įmonių projekto narių ir partnerių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Litrada"
Projekto pradžia: 2013-09-23         Projekto pabaiga: 2015-09-22
Bendra projekto vertė:
178 738,03 €
Projektui skirtas finansavimas:
125 116,62 €
Projektui išmokėta lėšų:
123 122,26 €
Iš jo ES dalis:
125 116,62 €
Iš jo ES dalis:
123 122,26 €

Šiuo metu šalies ekonominė situacija nėra pati palankiausia įmonių efektyviai veiklai ir ilgalaikei plėtrai. Situaciją šalyje sunkina ir didelis nedarbas, kvalifikuotų specialistų trūkumas, diddelė migracija ir emigracija. Todėl itin svarbu į darbo rinką pritraukti ir darbo vietose esančius žmones įgalinti efektyviai dirbti, tuo didinant jų konkurencingumą. Problema ypač ryški mažiau išsivysčiusiuose šalies regionuose, probleminėse teritorijose, labai mažose, mažose įmonėse. Tokiu atveju darbuotojų mokymai yra ne tik labai svarbi motyvacijos ar išlaikymo darbo vietoje sąlyga, tačiau ir pagrindinis veiksnys sąlygojantis sėkmingą verslo plėtrą. Tyrimo, skirto nustatyti Lietuvos smulkių verslo įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projekto vadovų ir darbuotojų mokymų poreikius, metu paaiškėjo, kad mokymo poreikį jaučia 66 proc. labai mažų ir mažų įmonių darbuotojų, dalyvavusių apklausoje. Didžiausias mokymo poreikis jaučiamas darbuotojų specialistų tarpe, tai sudaro 73,61 proc. visų apklaustųjų, vadovų tarpe šis proc. yra 53,23, viduriniosios grandies vadovų – 65,16 proc. priklausomai nuo užimamų pareigų išryškėjo specifiniai mokymų poreikiai visų grandžių darbuotojams, pvz. vadovavimo lyderystės, komandinio darbo, projektų valdymo temomis. Projekto metu darbuotojų kompetencijos didinimo problemą planuojama spęsti įgyvendinant 2 tipų mokymus: specialiuosius ir bendruosius.Projekte specialiųjų mokymu metu tam tikrų sričių darbuotojai, specialistai didins savo žinias profesinėje srityje, siekdami geriau bei kokybiškiau atlikti savo kasdienines funkcijas. Kartu su specialiaisiais mokymais darbuotojai įgis ir bendrųjų darbinių įgūdžių, kurių sintezė bendrai didins darbuotojų profesionalumą, konkurencingumą ir galimybes teikti kokybiškesnes paslaugas.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-01-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-01-K-02-225
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto