Reklamos įmonių grupės narių ir partnerių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Baltic Sign Makers Association
Projekto pradžia: 2013-09-30         Projekto pabaiga: 2015-11-30
Bendra projekto vertė:
260 658,02 €
Projektui skirtas finansavimas:
156 394,81 €
Projektui išmokėta lėšų:
156 308,21 €
Iš jo ES dalis:
156 394,81 €
Iš jo ES dalis:
156 308,21 €

šiuo metu asociacija Baltic Sign Makers Association (toliau - BSMA) yra pilnateisis Europos išorinės reklamos gamintojų asociacijos (ESF) narys, vienijantis kompanijas, kurių įmonėse dirba daugiau nei 300 darbuotojų. ESF vienija 20-ies Europos valstybių Nacionalinių išorinės reklamos gamintojų asociacijų, kuriose dirba virš 50 000 darbuotojų. Asociacija ir jos nariai siekia aukščiausių projektų ir gaminių kokybės standartų, puoselėja dizaino meną, griežtai laikosi Baltijos šalių įstatymų ir ES nuostatų. Asociacija atstovauja savo narius, gina narių interesus atitinkamose įstaigose ir tarnybose. Kvalifikuotų specialistų trūkumas, vadybos žinių trūkumas darbuotojų bendruosius ir profesinius gebėjimus, orientuojantis į įmonės Pagrindinė pridėtinė vertė – projekto metu stengiamasi orientuotis ne į standartinius darbuotojų mokymus, bet į unikalius, aiškias profesines kompetencijas ugdančius mokymus, kurie ne tik pakels bendrą darbuotojų profesinę kompetenciją, bet ir paskatins įtraukti į projektą mažas ir vidutines įmones, be paramos negalinčias suteikti savo darbuotojams aukštos kokybės mokymų Siekiant išlaikyti esamus darbuotojus bei pritraukti naujų kvalifikuotų darbuotojų įmonės grupės valdomose įmonėse yra būtina investuoti į darbuotojų žinias, tokiu būdu didinant jų motyvaciją. Įmonė planuodama savo tolimesnės veiklos plėtrą bei investuodama į įmonės darbuotojų mokymus,

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-01-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-01-K-02-229
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto