„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas inžinerijos įmonėse“

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "ENSO BALTIC"
Projekto pradžia: 2013-09-23         Projekto pabaiga: 2015-10-31
Bendra projekto vertė:
98 274,26 €
Projektui skirtas finansavimas:
68 497,16 €
Projektui išmokėta lėšų:
67 652,6 €
Iš jo ES dalis:
68 497,16 €
Iš jo ES dalis:
67 652,6 €

Projektą „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas inžinerijos įmonėse“ partnerystė sutarties pagrindu parengė ir planuoja įgyvendinti inžinerijos įmonės (pareiškėjas su 6 partneriais). Šių įmonių veikla yra specifinė ir skirtinga (vienos specializuojasi ŠVOK produktų bei paslaugų teikime, kitos elektrotechnikos paslaugų srityje), tačiau visas jas jungia priklausymas vienam statybos sektoriui bei tam pačiam subsektoriui (architektūros ir inžinerijos bei su ja susijusios techninės konsultacijos). Į projekto veiklas yra įtraukta didžioji dauguma įmonių darbuotojų, kiekvienam tikslinės grupės dalyviui yra numatyti specialieji mokymai, todėl projektas 100 proc. atitinka produkto rodiklio reikalavimus. Projektui yra iškeltas tikslas - didinti inžinerijos įmonių darbuotojų gebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių bei tobulinti jų kvalifikaciją, specialiąsias ir bendrąsias žinias bei gebėjimus. Šis tikslas tiesiogiai siejasi su ŽIPVP 1 prioriteto tikslu ir uždaviniu. Planuojama, kad įgyvendinus šį projektą bus pasiekti šie rezultatai: - Išaugs darbo našumas šiose įmonėse ir visame statybos sektoriuje; - Didės projekte dalyvaujančių inžinerijos įmonių, o tuo pačiu ir statybos sektoriaus, konkurencingumas bei gebėjimas prisiderinti prie sparčiai besikeičiančių rinkos sąlygų; - Augs projekte dalyvaujančių inžinerijos įmonių, o tuo pačiu ir viso statybos sektoriaus, teikiamų paslaugų kokybė; - Didės projekte dalyvaujančių inžinerijos įmonių darbuotojų gebėjimai prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių; - Augs darbuotojų motyvacija ir komandinė dvasia; - Didės darbuotojų galimybės daryti karjerą inžinerijos sektoriuje. Įmonė be ES paramos tokios apimties projekto, kokia pateikiama šiame projekte įgyvendinti negalės, o mažesnės apimties projektas ar/ir nekokybiški mokymai problemos iš esmės neišspręstų.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-01-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-01-K-02-236
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto