Nacionalinės spausdinimo ir kopijavimo paslaugų teikėjų asociacijos (Print Copy) narių žmogiškųjų išteklių vystymas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Nacionalinė spausdinimo ir kopijavimo paslaugų teikėjų asociacija, Print Copy
Projekto pradžia: 2013-09-23         Projekto pabaiga: 2015-10-15
Bendra projekto vertė:
163 255,33 €
Projektui skirtas finansavimas:
97 952,97 €
Projektui išmokėta lėšų:
93 232,02 €
Iš jo ES dalis:
97 952,97 €
Iš jo ES dalis:
93 232,02 €

Šis projektas parengtas pagal asociacijos Print Copy įmonėms narėms paruoštą kompetencijų vystymo strategiją. Šioje strategijoje identifikuojamos spausdinimo paslaugas teikiančių įmonių sektoriaus raidos tendencijos ir pagal tai nustatytas kompetencijų kėlimo poreikis bei pateiktas kompetencijų kėlimo planas. Projekto tikslas: įgyvendinti kompleksinę mokymų programą, kuri leis užtikrinti įmonių veiklos tęstinumą ir efektyvumą greitai keičiantis rinkos sąlygomis bei padidinti darbuotojų darbo našumą. Kompetencijų kėlimo programoje dalyvauja 92 asmenys iš trijų įmonių (UAB „Skaitmeninis amžius“, UAB „Novakopa“, UAB „Verslas verslui“). Visi projekto dalyviai yra iki 29 arba nuo 40 metų amžiaus (mokymuose dalyvauja tik prioritetinės tikslinės grupės). Projekto įgyvendinimo metu visi tikslinės grupės asmenys dalyvauja specializuotuose profesiniuose mokymuose, tikslinėms darbuotojų grupėms yra parengti personalizuoti mokymų paketai. Galima išskirti šiuos apibendrintus mokymų paketus: mokymai aptarnavimo ir vadybos srityse, IT srities mokymai, technologiniai mokymai ir kiti mokymai. Strategija numatoma įgyvendinti per 21 mėnesį. Tikimasi, kad įgyvendinta strategija svariai prisidės prie įmonių modernizacijos ir veiklos efektyvumo didinimo bei užtikrins asociacijos Print Copy deklaruojamų bendrų veiklos principų, tokių kaip bendradarbiavimas, atsakingas vartojimas ir tolerancija, įgyvendinimo.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-01-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-01-K-02-295
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto