Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas Panevėžio miesto poliklinikoje

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-08-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2011-07-22         Projekto pabaiga: 2015-06-30
Bendra projekto vertė:
198 341,83 €
Projektui skirtas finansavimas:
198 341,83 €
Projektui išmokėta lėšų:
196 694,46 €
Iš jo ES dalis:
168 590,55 €
Iš jo ES dalis:
167 190,29 €

Projekto įgyvendinimo metu numatoma suremontuoti patalpas Panevėžio mieste, adresu Nemuno g.75 bei įsigyti reikiamą paslaugų teikimui įrangą (užimtumo ir kitos priemonės bei įranga, kompiuterinė įranga, virtuvės įranga) ir baldus. Projekto tikslinė grupė – Panevėžio miesto ir rajono gyventojai, turintys psichikos sutrikimų. Pastaraisiais metais didėja sergančiųjų psichikos sutrikimais asmenų skaičius. Dėl didėjančio sergamumo psichikos ligomis, būtina gerinti psichikos sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą gyventojams. Pablogėjus psichinei sveikatai, pacientai hospitalizuojami į psichiatrijos stacionarus. Būklei pagerėjus, būtina stacionarinį gydymą laipsniškai pakeisti ambulatoriniu. Ta tarpinė grandis ir yra psichikos dienos stacionaras (centras). Įgyvendinus Projektą bus įkurtas 20 vietų psichikos dienos centras, kuriame numatoma taikyti įvairias terapijos rūšis: individualią ir grupinę psichoterapiją, meno, užimtumo, šviesos, spalvų ir muzikos, judesio terapiją. Tai užtikrins teikiamų paslaugų kokybę ir didins psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas
Kvietimo numeris:VP3-2.1-SAM-08-R-51
Projekto kodas:VP3-2.1-SAM-08-R-51-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto