Parama pirmajam darbui

Paramos priemonė
VP1-1.2-SADM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
Projekto pradžia: 2012-08-01         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
9 267 840,59 €
Projektui skirtas finansavimas:
9 267 840,59 €
Projektui išmokėta lėšų:
7 999 441,68 €
Iš jo ES dalis:
9 267 840,59 €
Iš jo ES dalis:
7 999 441,68 €

Priemonės tikslas – didinti jaunimo užimtumą, sudarant papildomas finansines paskatas darbdaviams įdarbinti jaunimą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama pirmajam darbui
Kvietimo numeris:VP1-1.2-SADM-04-V-01
Projekto kodas:VP1-1.2-SADM-04-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto