Užutrakio dvaro sodybos buv. virtuvės restauracija ir pritaikymas kultūros poreikiams

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija
Projekto pradžia: 2011-09-21         Projekto pabaiga: 2015-05-15
Bendra projekto vertė:
1 086 075,07 €
Projektui skirtas finansavimas:
868 860,06 €
Projektui išmokėta lėšų:
867 253,72 €
Iš jo ES dalis:
868 860,06 €
Iš jo ES dalis:
867 253,72 €

Pagrindinė problema yra nepakankamas Užutrakio dvaro sodybos pritaikymas viešajam turizmui ir lėšų trūkumas parengtam projektui įgyvendinti. Kadangi dvaro pagrindiniai pastatai yra pilnai sutvarkyti, virtuvės pastatas darko dvaro ir parko ansamblio visumą. Taip pat planuojama atstatyti paviljoną ir sutvarkyti teritoiją pritaikant lankytojams. Taip Užutrakio parko teritorijoje bus baigti didieji statybos darbai ir lankytojams pritaikyta ne tik artimiausia rūmų aplinka, bet ir visas toliau besidriekiantis parkas. Pagrindinis projekto tikslas yra Užutrakio dvaro sodybos kompleksinis pritaikymas turizmui, taip skatinant atvykstamąjį turizmą Trakų r. Projekto metu planuojama atgaivinti istorinę Užutrakio dvaro virtuvę su šiauriniu parteriu reprezentacinėje parko dalyje bei atkurti paviljoną parke. Turizmui svarbūs tokie kultūros paveldo objektai, kurie ne tik išsiskiria vertybių svarba, bet ir formuoja turizmo interesą bei yra atviri viešam lankymui. Įgyvendinus šį projektą, kultūros paveldo objektas bus kompleksiškai pritaikytas turizmui – Užutrakio dvaro sodyboje bus teikiamos patrauklios turistų lankomumą užtikrinančios turizmo paslaugos. Projekto metu bus sukurta konkurencinga turizmo produktų plėtrai palanki aplinka, kuri užtikrins nuolatinį turistų srautų didėjimą. Užutrakio dvaro sodyba yra valstybės saugomas kompleksinis objektas, unikalus kodas 785. Įgyvendinus projekto veiklas ir pasiekus numatytą projekto tikslą, bus prisidedama prie priemonės „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ numatyto tikslo (kompleksiškai pritaikyti turizmui viešuosius nekilnojamuosius kultūros paveldo objektus) pasiekimo. Taip pat projektas atitinka Nacionalinės turizmo plėtros 2007-2013 metų programą, Vilniaus regiono pėtros planą 2007-2013 metams, Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 metų strateginį plėtros planą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-02-V-04
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-02-V-04-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Trakų raj.