Naujos kartos konstrukcijos daugiakanalis ciklonas. Akronimas DAKACIKAS

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2013-04-10         Projekto pabaiga: 2015-05-10
Bendra projekto vertė:
301 204,82 €
Projektui skirtas finansavimas:
301 204,82 €
Projektui išmokėta lėšų:
301 045,57 €
Iš jo ES dalis:
282 801,2 €
Iš jo ES dalis:
282 651,68 €

Užteršti kietosiomis dalelėmis išmetamųjų gamybinių dujų (oro) srautai iki šiol lieka viena iš pagrindinių aplinkosaugos problemų. Nepakankamai išvalytos emisijos sukelia atmosferos taršą, susidaro nepalanki gyvenamoji aplinka, tuo pačiu įtakojama lokalinė bei globalinė atmosferos tarša. Kietosios dalelės patekusios į žmogaus organizmą sukelia akių, odos bei kvėpavimo takų ir kitus susirgimus. Kuriamas daugiakanalis ciklonas yra oro valymo įrenginys, galintis pašalinti iš užteršto oro srauto labai smulkias kietąsias daleles bei pasiekti aukštą oro valymo efektyvumą be papildomų elektros energijos sąnaudų. Įrenginiu yra mažinami kietosiomis dalelėmis užterštų pramonės ir energetikos išmetimų kiekiai, gerinama aplinkos apsaugos būklė. Palyginus su kitais oro valymo įrenginiais, daugiakanalis ciklonas gali būti konkurencingas oro valymo įrenginių rinkoje, o energijos sutaupymas leidžia jį priskirti prie nulinio energijos sunaudojimo technologijos. Įgyvendinant projektą bus sukurtas naujos konstrukcijos daugiakanalis ciklonas. Daugialygio ciklono našumas yra padidinamas vienu metu panaudojant skirtinguose lygiuose įrengtas separavimo kameras dvifazio dujų (oro) srauto valymui. Šios separavimo kameros sujungtos tarpusavyje nuosekliam atskirtų smulkiadispersių kietųjų dalelių surinkimui. Kuriamo daugiakanalio ciklono separavimo kamerose kietosios dalelės yra atskiriamos ne tik dėl sūkurinio srauto atsirandančiomis išcentrėmis jėgomis, bet ir dulkėto srauto filtravimu per kreivalinijinių pusžiedžių/ketvirtžiedžių tarpuose susidarančias oro srauto užuolaidas. Tuo pačiu pasireiškia papildomas filtracijos efektas, o tai lemia dujų (oro) valymo efektyvumo padidėjimą. Šių savybių praktinis įvertinimas kuriant naujos konstrukcijos daugiakanalį cikloną leis sukurti efektyvų mažai sąnaudų reikalaujantį oro valymo įrenginį.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-10-V-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-016
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto