Polistireninio putplasčio paviršiaus savybių modifikavimas panaudojant nanokristalinių oksidų dangas (sutrumpinimas - nanoPUTPLAST)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos energetikos institutas
Projekto pradžia: 2013-04-10         Projekto pabaiga: 2015-10-10
Bendra projekto vertė:
150 140,51 €
Projektui skirtas finansavimas:
150 140,51 €
Projektui išmokėta lėšų:
149 381,71 €
Iš jo ES dalis:
140 966,93 €
Iš jo ES dalis:
140 254,48 €

Šiuo metu Lietuvoje yra ypač aktualūs dideli pastatų šilumos nuostoliai. Pagerinti pastatų energetinį efektyvumą ir sumažinti šildymo sąskaitas galima didinant sienų šiluminę varžą. Įprastai šiltinimui naudojami putplasčio gaminiai, kurie eksploatacijos metu reaguoja į atmosferos poveikį, ko pasėkoje ilgainiui jo savybės prastėja. Todėl geriausi gamintojai, tokie kaip BASF ar Ineos Nova, naudojasi naujausiais nanomokslo pasiekimais bei kuria naujas termoizoliacijos medžiagų gamybos technologijas. Šiuo projektu LEI Atviros prieigos centro (LEI APC) mokslininkai vykdys MTEP veiklas nukreiptas į nanodangų ir nanodalelių, skirtų putplasčių eksploatacinių savybių pagerinimui, tyrimus. Projekto metu bus užnešamos SiO2 nanokristalinės dangos, kurios apsaugos putplastį nuo drėgmės įsiskverbimo ir pagerins atsparumą liepsnos poveikiui. Taip pat bus užnešamos TiO2 dangos turinčios antibakterinių savybių, tokiu būdu putplastį pritaikant šaldytuvų pramonei, medicinai ir maisto pakavimo tikslams. Gautų dangų savybės bus ištirtos naudojant modernius paviršiaus analizės metodus, instaliuotus LEI APC: SEM+EDS, XPS, XRD, AES. Projekte taip pat numatyta sintetinti SiO2 ir TiO2 nanodaleles ir tiriama kaip šios nanodalelės pakeičia gautų gaminių eksploatacines savybes. Darbe numatoma ištirti inovatyvų technologinį kelią, kurio metu vykdomas išeities medžiagos padengimas ištisine nanokristaline danga, po to sekantis medžiagos „išpūtimas“ ir nanodangos suskilinėjimas siekiant ant paviršiaus suformuoti tolygiai išsidėsčiusias nanodaleles, pagerinančias putplasčio eksploatacines savybes. Projekto metu numatoma parengti ir pateikti 2 patentines paraiškas, 5 ISI publikacijas, parengti SiO2 ir TiO2 dangomis padengų putplasčių maketus, SiO2 ir TiO2 nanomiltelių pavyzdžius. Projektų rezultatų veišinimo metu bus siekiama pritraukti Lietuvos ir užsienio investuotojus, suinteresuotus patobulinto putplasčio gamyba ir taikymu pirmiausiai Lietuvoje vykdomoje pastatų renovacijoje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-10-V-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-019
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto