Taškinėms statinėms ir dinaminėms apkrovoms atsparios susisiekimo komunikacijų dangos konstrukcijos pritaikytos besikeičiančio klimato sąlygoms, modelis

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2013-04-18         Projekto pabaiga: 2015-07-18
Bendra projekto vertė:
179 564,41 €
Projektui skirtas finansavimas:
179 564,41 €
Projektui išmokėta lėšų:
179 564,41 €
Iš jo ES dalis:
168 593,03 €
Iš jo ES dalis:
168 593,03 €

Asfalto dangos konstrukcijos taikomos ne tik automobilių kelių ir gatvių susisiekimo komunikacijoms. Jos dažnai naudojamos oro uostų kilimo tūpimo takų, riedėjimo takų, peronų, jūrų uostų krantinių, terminalų, sandėlių dangos konstrukcijos įrengimui. Šiomis specifinėmis sąlygomis asfalto dangos konstrukcijos yra veikiamos ypatingąja apkrova, lėtaeigis eismas, taškinės dinaminės ir statinės apkrovos ženkliai viršijančios asfalto dangos konstrukcijų projektavimo norminiuose dokumentuose numatytas projektines apkrovas. Klimato, temperatūrų ekstremumai, kaita daro didžiulę neigiamą įtaką asfalto dangos konstrukcijos tvarumui. Projekto metu numatoma sukurti taškinėms statinėms ir dinaminėms apkrovoms atsparios susisiekimo komunikacijų dangos konstrukcijos pritaikytos besikeičiančio klimato sąlygoms, modelį, kurio taikymo rezultatas - tvari asfalto dangos konstrukcija, atspari ypatingosios apkrovos poveikiui, besikeičiančio klimato sąlygomis. Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų vykdymas leis padidinti MTTP pajėgumą ir potencialą. Vykdydami tyrimus patobulins kvalifikaciją ir kompetenciją VGTU tyrėjai. Dėl jaunų mokslininkų įtraukimo į mokslinį tyrimą, padidės ne tik žmogiškųjų išteklių MTTP srityje kokybė, bet ir kiekybė. Projekto metu vykdant tyrimus pagal Inžinerijos ir informacinių technologijų JTP tematiką bus sukurti asfalto mišiniai ir jų analogai, išbandyti dinaminės ir statinės apkrovos modeliais (įrenginiais) atviros prieigos Civilinės inžinerijos mokslo centre. Tyrimų rezultatų analizės išdavoje nustatyti kiekvieno mišinio standumo moduliai, nuovargis bei tvarumas. Rinkai būtų pasiūlytas asfalto dangos konstrukcijos modelis, labiausiai tinkantis numatytai paskirčiai atlikti.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-10-V-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-022
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto