Profesinio rengimo aplinkos gerinimas ir modulinio mokymo bazės kūrimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Alytaus dailiųjų amatų mokykla
Projekto pradžia: 2013-07-02         Projekto pabaiga: 2014-10-31
Bendra projekto vertė:
130 329,01 €
Projektui skirtas finansavimas:
130 329,01 €
Projektui išmokėta lėšų:
130 329 €
Iš jo ES dalis:
110 779,66 €
Iš jo ES dalis:
110 779,65 €

Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti Alytaus dailiųjų amatų mokyklos (toliau - Mokykla) techninę bazę ir taip padėti mokiniams lavinti kiek įmanoma daugiau įgūdžių, reikalingų profesinėje veikloje. Projekto tikslinė grupė - trijų populiariausių Mokykloje specialybių mokiniai (būsimieji juvelyrai, keramikai, medžio drožėjai) ir profesijos mokytojai. Projekto įgyvendinimo metu klasėse bus atliktas remontas, įsigyta nauja moderni techninė įranga, baldai bei įrankiai, kurie leis tobulinti naujus mokinių profesinius įgūdžius, naudoti skirtingas darbo technikas tiems patiems darbams atlikti: tai leis mokiniams ne tik geriau išnaudoti profesinio mokymo galimybes, tačiau ir geriau pasiruošti darbui pabaigus mokyklą. Mokymosi aplinkos gerinimas prisidės prie geresnio Mokyklos kuriamo įvaizdžio, leis pritraukti daugiau mokinių.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-13-V-04
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-021
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus miesto