110/35/10 kV Kalvelių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

Paramos priemonė
VP2-4.1-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: LITGRID AB
Projekto pradžia: 2013-08-01         Projekto pabaiga: 2015-04-30
Bendra projekto vertė:
1 304 383,69 €
Projektui skirtas finansavimas:
521 753,36 €
Projektui išmokėta lėšų:
521 137,86 €
Iš jo ES dalis:
521 753,36 €
Iš jo ES dalis:
521 137,86 €

Projekto tikslas – rekonstruoti 110/35/10 kV įtampos Kalvelių transformatorių pastotės 110 kV įtampos skirstyklą (toliau – Kalvelių TP 110 kV skirstykla). Siekiamas rezultatas – elektros energijos perdavimo sistemos patikimumo didinimas. Kalvelių TP yra galinė TP, įrengta prie sienos su Baltarusija. Ji vienintelė užtikrina tame regione esančių vartotojų aprūpinimą elektros energija. Iš Kalvelių transformatorių pastotės elektros energija yra tiekiama tokiems svarbiems elektros energijos vartotojams kaip AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialui „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM, Valstybinė augalų apsaugos tarnyba, Pasienio ir transporto valstybinė veterinarijos tarnyba, Vilniaus teritorinė muitinė, Pasienio ir transporto valstybinė veterinarijos tarnyba. Kalvelių TP 110 kV skirstyklos įrenginių modernizacija padidins elektros energijos perdavimo patikimumą ir nenutraukiamą elektros tiekimą Vilniaus rajono vartotojams. Projekto veiklos – perdavimo tinklo elektros įrenginių modernizavimas. Projekto apimtis – nauji pirminės ir antrinės komutacijos įrenginiai, nauja valdymo sistema, nauji relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai, nauja komercinė apskaita.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.1-ŪM-01-V-02
Projekto kodas:VP2-4.1-ŪM-01-V-02-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus raj.