UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau - INVEGA) pavestų funkcijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, vykdymas

Paramos priemonė
VP1-5.1-FM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
Projekto pradžia: 2012-08-26         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
531 116,04 €
Projektui skirtas finansavimas:
531 116,04 €
Projektui išmokėta lėšų:
530 769,49 €
Iš jo ES dalis:
531 116,04 €
Iš jo ES dalis:
530 769,49 €

Įgyvendinant projektą „UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ pavestų funkcijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, vykdymas“ bus sudarytos sąlygos INVEGAI tinkamai atlikti Įgyvendinančiosios institucijos f-jas, priskirtas jai LR Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139. Projektu numatoma finansuoti INVEGAI priskirtų f-jų vykdymo išlaidas, numatytas Vykdomų pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos sruktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179. Šis projektas yra būtinas siekiant Lietuvai efektyviai panaudoti ES skiriamas struktūrinės paramos lėšas. Projektas tiesiogiai prisidės prie sėkmingo ES struktūrinės paramos administravimo sistemos funkcionavimo.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Techninė parama žmogiškųjų išteklių veiksmų programos įgyvendinimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė::ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas
Kvietimo numeris:VP1-5.1-FM-01-V-03
Projekto kodas:VP1-5.1-FM-01-V-03-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto