Žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo ir kvalifikacijų sąsajų su darbo vieta stebėsenos sistemos sukūrimas

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Projekto pradžia: 2013-04-19         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
273 242,14 €
Projektui skirtas finansavimas:
273 242,14 €
Projektui išmokėta lėšų:
272 494,07 €
Iš jo ES dalis:
232 255,81 €
Iš jo ES dalis:
231 619,95 €

Šiuo metu Lietuvoje vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių prognozavimas neatliekamas ir tai lemia itin reikšmingos informacijos trūkumą tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Todėl kompleksinio prognozavimo ir kvalifikacijų sąsajų su darbo vieta stebėsenos modelio sukūrimas ir naudojimas sudarys galimybes kasmet identifikuoti pagrindinius darbo jėgos pasiūlos ir paklausos neatitikimo darbo rinkoje aspektus bei prognozuoti vidutinės trukmės (5-7 metai) darbo rinkos poreikius pagal Lietuvos profesijų klasifikatoriaus grupes, sektorius ir išsilavinimo lygius. Įgyvendinant projektą sukurtą (apjungus ekonometrinio modeliavimo, kiekybinių ir kokybinių tyrimų bei kitų metodų galimybes) stebėsenos įrankį prižiūrės, administruos jo veiklą ir už įrankio susistemintų duomenų sklaidą bus atsakinga LR Ūkio ministerija, o atliekamų prognozių rezultatai bus naudingi: 1) strateginiam planavimui (naudotojai - įstatymus leidžiančios ir juos įgyvendinančios valdžių atstovai, šalies savivaldybių ir jų įstaigų vadovai, politikai); 2) tikslinių programų rengimui ir darbo rinkos subalansavimui, bei efektyvesniam lėšų, skiriamų švietimui ir darbo rinkos priemonėms, planavimui ir panaudojimui (naudotojai - ministerijų ir jų įstaigų, bei savivaldybių ir jų įstaigų tarnautojai); 3) Lietuvos ūkio plėtrai bei bendradrabiavimui tarp viešojo ir privataus sektorių (darbo rinkos subalansavimo klausimais) ir inovacijoms (naudotojai - tiek valstybės, tiek privataus kapitalo įmonių vadovai-darbdaviai ir aukščiausio lygmens vadybininkai); 4) privataus verslo naujų įmonių kūrimui ir ekonomiškai naudingam apsisprendimui renkantis verslo plėtojimo sritį ar specialybę (naudotojai - kiti suintersuoti asmenys, o ypatingai vidurinių mokyklų absolventai ir jų tėvai).

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjų politikų reformų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-4.3-VRM-02-V-06
Projekto kodas:VP1-4.3-VRM-02-V-06-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto