Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui, II etapas

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kretingos muziejus
Projekto pradžia: 2013-08-01         Projekto pabaiga: 2015-07-31
Bendra projekto vertė:
434 430,03 €
Projektui skirtas finansavimas:
434 430,03 €
Projektui išmokėta lėšų:
432 117,55 €
Iš jo ES dalis:
434 430,03 €
Iš jo ES dalis:
432 117,55 €

Kretingos muziejus yra labiausiai lankomas objektas Kretingos rajono savivaldybėje, kurį per metus aplanko per 75 tūkst. lankytojų, muziejaus fonduose saugoma per 68 tūkst. eksponatų. Dėl ekspozicinių ir parodinių plotų trūkumo, silpnai išvystytos turizmo infrastruktūros, Kretingos muziejus neturi galimybių pilnai išeksponuoti vertingas eksponatų kolekcijas ir dvaro sodybą pritaikyti kultūrinio turizmo reikmėms. Muziejaus konkurencingumą užtikrina svarbūs objektai: grafų Tiškevičių rūmai su unikaliu Žiemos sodu, 2013 m. atidarytos keturios naujos ekspozicijos. Istorine architektūrine verte dvaro sodybos komplekse išsiskiria ir kitas paminklinis pastatas - ūkvedžio namas su vakarų Žemaitijos dvarams būdinga akmens mūro architektūra, o vidaus patalpas puošia XIX a. pradžios sieninė tapyba. Lankytojus traukia istorinis parkas su želdiniais ir mažosios architektūros elementais. Papildomi traukos objektai yra kavinė „Pas Grafą“ ir 2013 m. atidarytas Amatų centras. Kretingos muziejus įgyvendina projektą „Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui“. Pastaruoju projektu vykdomi ūkvedžio namo restauracijos I etapo darbai. Inicijuojamo projekto tikslas yra užbaigti paminklinio pastato – ūkvedžio namo – restauraciją, kompleksiškai jį pritaikant turizmo reikmėms. Įgyvendinus inicijuojamą projektą, bus sutvarkyti ūkvedžio namo vidaus ir išorės inžinieriniai tinklai, atlikti apdailos darbai ekspozicinėse salėse (rūsio patlapose) ir vienoje patalpoje bus konservuota sieninė tapyba. Projekto tikslinės grupės yra užsienio ir vietos lankytojai bei turistai. Įgyvendinus numatytas veiklas, bus tinkamai išnaudotos Kretingos dvaro sodybos teikiamos galimybės, pagerės Kretingos estetinis vaizdas, suintensyvės turistų srautai, o tuo pačiu padidės muziejaus gaunamos pajamos, sumažės sezoniškumas ir pailgės turistų praleidžiama vidutinė laiko trukmė Kretingoje.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-02-V-04
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-02-V-04-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kretingos raj.