Techninės dokumentacijos parengimas Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statybai ir akvatorijos gilinimui

Paramos priemonė
VP2-4.5-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Projekto pradžia: 2007-05-04         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
2 173 217,48 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 847 234,85 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 840 691,88 €
Iš jo ES dalis:
1 847 234,85 €
Iš jo ES dalis:
1 840 691,88 €

Šventosios valstybinio jūrų uosto kaip mažųjų ir pramoginių uosto atstatymo tikslas – prisidėti prie Vakarų Lietuvos regiono, Šventosios, kuri taps svarbia Lietuvos turizmo infrastruktūros dalimi, investicinės, turistinės, gyvenamosios aplinkos gerinimo ir užimtumo skatinimo. Remiantis ES rekomendacijomis, Baltijos ir Šiaurės jūrų valstybės turi sudaryti galimybes pramoginiams laivams kas 50 jūrmylių (apie 100 km) pakrantės atstumu pasislėpti nuo audrų. Šiuo metu Lietuva minėtų ES rekomendacijų netenkina, tačiau atstačius Šventosios uostą, šios rekomendacijos būtų įvykdytos. Šventosios uostas bus skirtas plaukiojančioms jachtoms ir mažiesiems kruiziniams laivams, priekrantės žvejybos, pakrančių apsaugos ir Būtingės terminalo saugumą užtikrinantiems laivams. Įgyvendinus projektą bus atlikti parengiamieji darbai ir parengtas Šventosios uosto infrastruktūros (molų, įplaukos kanalo) statybos darbų techninis projektas. Projektas atitinka 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4-ojo prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ 2-os veiksmų grupės „Transporto tinklas“ 3-ią uždavinį „Regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra“. Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų "Kiti projektai" projektų sąrašą, patvirtintą LR susisiekimo ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-285 (su vėlesniais pakeitimais) bei Ilgalaikės (iki 2025 m.) Lietuvos transporto plėtros strategijos, patvirtintos LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692, 60.1 punkte numatytą uždavinį ir/ar 62.7 nurodytą priemonę.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas
Kvietimo numeris:VP2-4.5-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-4.5-SM-01-V-01-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Palangos miesto