Inžinerinės infrastruktūros įrengimas Kruonio pramoniniame parke, esančiame Kruonio HAE teritorijoje (toliau - Kruonio pramoninis parkas)

Paramos priemonė
VP2-2.4-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: "Lietuvos energijos gamyba", AB
Projekto pradžia: 2013-01-02         Projekto pabaiga: 2014-05-30
Bendra projekto vertė:
2 014 170,32 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 014 170,32 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 014 170,32 €
Iš jo ES dalis:
2 014 170,32 €
Iš jo ES dalis:
2 014 170,32 €

Pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje, patenkančioje į Kauno laisvąją ekonominę zoną, sukūrimo projektas 2010 m. spalio 20 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1495 buvo pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Kruonio pramoninio parko teritorija apima apie 75,3 hektaro plotą. Planuojama, kad pramoninio parko teritorijoje bus vystomi stambūs ir regionus aptarnaujantys duomenų centrai, aukštųjų technologijų, aukštos pridėtinės vertės gamybinio bei tiriamojo pobūdžio energetiniai ar kiti energijai imlūs investiciniai projektai. Pramoninio parko teritorija yra tinkama tokiems investuotojams, nes šalia šios teritorijos jau egzistuoja išvystyta Kruonio HAE svarbi infrastruktūra: aukšto patikimumo telekomunikacijos, elektros energijos tiekimas ir logistikos sistema. Kruonio HAE yra valstybinės svarbos objektas, o tokiems objektams yra keliami aukšti saugumo reikalavimai, ir tai yra svarbu užsienio investuotojams, veikiantiems aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų srityje. Pagrindinė priežastis, ribojanti galimybes įsteigti pramoninį parką šioje investicijoms patrauklioje teritorijoje, yra neišplėtota inžinerinė infrastruktūra planuojamoje pramoninio parko teritorijoje. Todėl infrastruktūros statybos projekto įgyvendinimo metu pramoninio parko teritorijoje bus įrengta potencialiam investuotojui būtina inžinerinė infrastruktūra: susisiekimo komunikacijos, vandentiekio ir nuotekų tinklai. Numatoma, kad 30 ha plote bus įrengti ir pasiūlyti potencialiems investuotojams žemės plotai, paruošti "plyno lauko" investicijoms. Tai padidintų Kruonio pramoninio parko patrauklumą potencialių investuotojų tarpe ir padėtų į Lietuvą pritraukti TUI bei sukurti naujas ilgalaikes darbo vietas, kuriančias didelę pridėtinę vertę.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Invest LT
Kvietimo numeris:VP2-2.4-ŪM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-2.4-ŪM-01-V-01-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kaišiadorių raj.