Lietuvos socialinio modelio, apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą, sukūrimas

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Projekto pradžia: 2013-08-22         Projekto pabaiga: 2015-08-22
Bendra projekto vertė:
1 089 320,72 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 089 320,72 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 023 149,98 €
Iš jo ES dalis:
925 922,61 €
Iš jo ES dalis:
869 677,48 €

Projekto tikslas – sukurti tvaresnį Lietuvos socialinį modelį, sukuriant naują teisinį-administracinį modelį, kuris užtikrintų valstybinio socialinio draudimo, darbo santykių ir užimtumo sistemų balansą ir turėtų teigiamus pokyčius valstybiniam socialiniam draudimui ir pensijų sistemai. Socialinio draudimo išlaidų finansinis tvarumas yra vienas esminių klausimų, sprendžiant apie tolesnę socialinio draudimo raidą. Žmonių gyvenimo trukmės ilgėjimas yra svarbus laimėjimas, tačiau Europos visuomenės senėjimas sukelia naujų problemų, kurias spręsti būtina, nors nei imigracija, nei greitai didėjantis gimstamumas negali užkirsti kelio staigiam pagyvenusių asmenų dalies visuomenėje didėjimui per ateinančius du dešimtmečius. Demografinių Lietuvos duomenų analizė rodo progresuojantį šalies gyventojų senėjimo procesą ir jo pasekmių įveikimo aktualumą. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą, planuojami šie uždaviniai: 1. Išanalizuoti ir palyginti Europos šalių praktikoje taikomas įvairias mokestines ir kitokias lengvatas, tam, kad didėtų asmenų užimtumas, t. y. įgalinančias pagyvenusių (vyresnio amžiaus žmonių), moterų ar praktinio darbo patirties neturinčių asmenų aktyvesnį dalyvavimą darbo rinkoje, sukuriant palankesnes teisines bei finansines sąlygas. 2. Sukurti teisinį – administracinį modelį Lietuvos atvejui ir parengti teisės aktų projektus, tobulinant darbo santykius ir socialinį draudimą, t.y. reglamentuojančius teisės aktus tam, kad būtų sudaromos objektyvios prielaidos pritraukti daugiau investicijų ir sukurti papildomų darbo vietų, sykiu kuriant tvaresnę, skaidresnę, adekvačias išmokas garantuojančią valstybinio socialinio draudimo sistemą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjų politikų reformų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-4.3-VRM-02-V-08
Projekto kodas:VP1-4.3-VRM-02-V-08-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto