„Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pastato rekonstravimas, pagerinant jo energetines charakteristikas“

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
Projekto pradžia: 2011-08-30         Projekto pabaiga: 2015-08-14
Bendra projekto vertė:
584 589,61 €
Projektui skirtas finansavimas:
584 589,61 €
Projektui išmokėta lėšų:
576 662,71 €
Iš jo ES dalis:
584 589,61 €
Iš jo ES dalis:
576 662,71 €

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pastatas pastatytas 1961 m. Gimnazijos pastato bendras plotas – 3878,25 m2. Šiuo metu gimnazijos pastato išorės sienos yra be papildomo apšiltinimo, paveiktos drėgmės, fasadas praradęs estetinį vaizdą, vietomis plytos aptrupėjusios. Lauko sienos vietomis įskilusios, todėl liūčių metu sunkiasi vanduo, padidėjęs atitvarų drėgmės įgeriamumas, o tai žymiai blogina pastato konstrukcijų būklę, galimos avarinės situacijos. Cokolis paveiktas drėgmės praradęs estetinę išvaizdą, vietomis suskilęs, nutrupėjęs tinkas. Lauko sienų ir cokolio šilumos laidumo koeficientas neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Medinių langų būklė labai bloga, rėmai išsikraipę, paveikti puvinio, yra didelė šalto oro infiltracija į pastatą. Senų medinių lauko ir tambūro durų būklė labai prasta, durys išsikraipiusios, blogai užsidaro, didelė šalto oro infiltracija į pastatą. Vidaus šildymo sistema pastate - vienvamzdė, apatinio paskirstymo, nesubalansuota, patalpos šyla nevienodai, dažnos vamzdynų avarijos, vamzdynai paveikti korozijos. Seni šildymo prietaisai užkalkėję. Pastate yra neefektyvus energijos vartojimas dėl ribotų šildymo sistemos reguliavimo galimybių ir esamų šildymo prietaisų susidėvėjimo bei užkalkėjimo. Elektros instaliacija pastate yra pasenusi, sistemos būklė kritiška. Saugikliai pasenę, dalis jų nebeveikia. Apšvietimo prietaisai seni ir neefektyvūs: kaitrinės ir liuminescencinės lempos. Šiuo projektu siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą gimnazijos pastate. Norint tai įgyvendinti būtina rekonstruoti pastatą ir taip mažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-04
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-04-116
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kelmės raj.