Skuodo Bartuvos vidurinės mokyklos pastato Skuode, Šatrijos g. 1, rekonstravimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Skuodo rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2012-04-20         Projekto pabaiga: 2014-02-07
Bendra projekto vertė:
855 104,26 €
Projektui skirtas finansavimas:
855 104,26 €
Projektui išmokėta lėšų:
810 141,85 €
Iš jo ES dalis:
855 104,26 €
Iš jo ES dalis:
810 141,85 €

Mokyklos pastatas statytas 1975 metais, jo eksploatacinė būsena yra prasta – pastato atitvaros, vandentiekis, vėdinimo ir apšvietimo sistemos nebeatitinka šiuolaikinių statybos, aplinkos apsaugos, bendrųjų sveikatos saugos bei higienos reikalavimų. Esama pastato būklė nesudaro sąlygų efektyviai naudoti energiją bei kokybiškai teikti mokymosi paslaugas moksleiviams. Siekiant išspręsti esamas problemas, pastatą būtina modernizuoti. Atsižvelgus į išvardintas problemas buvo išsikeltas projekto tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą Skuodo Bartuvos vidurinėje mokykloje. Įgyvendinant projektą, bus pakeisti seni mediniai langai ir lauko durys, apšiltintos išorės sienos ir cokolinė pastato dalis, dalis stiklo blokelių pakeista langais, apšiltintos grindys bei stogas, rekonstruota šildymo sistema bei šilumos punktas, įrengta vėdinimo sistema su rekuperacija bei karštas vandentiekis, modernizuota apšvietimo sistema bei atlikti kiti darbai. Įgyvendinus projekto veiklas, pagerės mokyklos komforto, sanitarinės-higieninės, mikroklimato, mokymosi ir darbo sąlygos. Bus tvariai naudojama elektros energija ir mažinama žala aplinkai. Bus sutaupoma 0,3 GWh energijos per metus. Projekto metu bus pasiekta dviguba nauda: šiluminės energijos taupymas ir pastato būklės atstatymas, siekiant tinkamai organizuoti mokymosi procesą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-04
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-04-117
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Skuodo raj.