Biržų rajono Kaštonų pagrindinės mokyklos pastato Biržuose, Kaštonų g. 13, modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Biržų rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2012-09-21         Projekto pabaiga: 2014-02-28
Bendra projekto vertė:
495 816,44 €
Projektui skirtas finansavimas:
495 816,44 €
Projektui išmokėta lėšų:
495 776,18 €
Iš jo ES dalis:
495 816,44 €
Iš jo ES dalis:
495 776,18 €

Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pastatas pastatytas 1988 m. pagal senas statybos normas, galiojusias iki 1992 m., kada jos turėjo žymiai prastesnius energetinius reikalavimus pastatams, nebuvo kreipiamas dėmesys į efektyvų energijos vartojimą. 2009-2010 m. mokyklos pastatas iš dalies rekonstruotas: pakeisti langai, lauko durys, apšiltintas sutapdintas stogas, renovuota apšvietimo, vėdinimo bei dalis šildymo sistemos. Tačiau išorės sienų (gelžbetonio blokai), I a. grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas neatitinka STR reikalavimų: išorės sienų šilumos perdavimo koeficientas - 0,9 W/m2 K, I a. grindų - 0,75 W/m2 K. Dėl prastos šių pastato išorės atitvarų būklės patiriami pastato šilumos nuostoliai: atitinkamai 33,93 ir 8,23 proc. Dalis pastato rūsyje esančių paskirstomųjų šildymo sistemos vamzdynų seni ir neatitinka nustatytų reikalavimų. Projekto tikslas - pagerinti Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas ir sumažinti energijos sąnaudas. Numatomi pastato kapitalinio remonto darbai: išorės sienų ir cokolio bei I a. grindų šiltinimas, dalies šildymo vamzdynų rūsyje remontas. Įgyvendinus minėtas energijos taupymo priemones, kasmet būtų sutaupoma 29,12 proc. šilumos arba 63 422 Lt. Norminis šilumos energijos suvartojimas sumažėtų 174,72 MWh per metus. Taip pat sumažėtų kuro sąnaudos, išmetamų į aplinką kenksmingų medžiagų kiekis. Įgyvendinus projektą bus užtikrintas pastato energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas, mechaninis patvarumas ir pastovumas, naudojimo sauga bei apsauga nuo triukšmo. Projektas taip pat prisidės prie pastato būklės higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos požiūriu pagerinimo.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-04
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-04-119
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Biržų raj.