"Kauno Jono Jablonskio gimnazijos pastato Kaune, Aušros g. 3, modernizavimas"

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Projekto pradžia: 2012-07-18         Projekto pabaiga: 2014-08-22
Bendra projekto vertė:
816 045,53 €
Projektui skirtas finansavimas:
816 045,53 €
Projektui išmokėta lėšų:
808 901,43 €
Iš jo ES dalis:
816 045,53 €
Iš jo ES dalis:
808 901,43 €

Pagrindinė problema yra neefektyvus šilumos ir elektros energijos vartojimas eksploatuojant Kauno Jono Jablonskio gimnazijos pastatą, dėl ko patiriamos didelės išlaidos energijai, pastato eksploatacijai. Planuojamas modernizuoti gimnazijos pastato korpusas yra pastatytas 1964 metais. Pastate iki paraiškos teikimo yra pakeista dalis pastato langų, atnaujinta dalis stogo dangos. Likusieji nepakeisti seni langai ir durys yra nesandarūs, todėl dėl išorės oro infiltracijos susidaro dideli šilumos nuostoliai. Pastato sienos, stogas ir pirmo aukšto grindys neapšiltintos. Šildymo ir karšto vandens sistema pasenusi, neefektyvi, tinkamai nesubalansuota, radiatoriai be termostatinių ventilių. Efektyviam energijos naudojimui būtina pakeisti langus ir lauko duris, apšiltinti pastato sienas ir pamatus, pirmo aukšto grindis ir stogą, modernizuoti vidaus šildymo, karšto vandens ir vėdinimo sistemas, pakeisti pasenusius šviestuvus naujais energiją taupančiais, modernizuoti elektros instaliaciją. Pagrindinis projekto tikslas – padidinti vartojamos energijos efektyvumą Kauno Jono Jablonskio gimnazijos pastate. Įgyvendinant projektą planuojama atlikti šiuos atnaujinimo (modernizavimo) darbus – pakeisti langus ir lauko duris, apšiltinti sienas ir pamatus, stogą ir pirmo aukšto grindis, modernizuoti vidaus šildymo ir karšto vandens, vėdinimo, apšvietimo ir elektros instaliacijos sistemas. Projektas atitinka Nacionalinės energetikos strategijos, patvirtintos LR Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 "Dėl nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo" nuostatas. Projekto tikslinės grupės - Kauno Jono Jablonskio gimnazija, kaip juridinis asmuo, gimnazijos bendruomenė: mokiniai, tėvai, pedagogai ir kt. darbuotojai.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-04
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-04-120
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto