Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtra

Paramos priemonė
VP3-1.1-VRM-02-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-03-06         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
997 223,29 €
Projektui skirtas finansavimas:
921 224,03 €
Projektui išmokėta lėšų:
901 484,09 €
Iš jo ES dalis:
846 530,19 €
Iš jo ES dalis:
828 390,79 €

Pasvalio mieste susiduriama su problema – nepakankamas gyvenamosios aplinkos patrauklumas. Ją sąlygoja nepakankamas miesto viešųjų erdvių skaičius ir nepakankamas šių erdvių pritaikymas gyventojų bendruomeniniams poreikiams, kultūrinei ir laisvalaikio veiklai. Remiantis Lietuvos ir Pasvalio rajono savivaldybės parengtais strateginiais dokumentais, miestui ir gyventojams svarbių erdvių kompleksinis tvarkymas gali būti laikomas vienu pagrindinių probleminės teritorijos plėtros uždavinių, padedančių užtikrinti artimą šalies vidurkiui gyvenimo kokybę ir mažinančių socialinę-ekonominę įtampą nagrinėjamoje teritorijoje. Tokiu būdu prisidedama prie identifikuotų problemų bei prie problemų, būdingų Pasvalio rajono kaip probleminei teritorijai, sprendimo. Pagrindinis projekto tikslas–didinti teritorinę socialinę sanglaudą: gerinti Pasvalio miesto gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę. Projekto tikslinės grupės apima Pasvalio miesto ir rajono gyventojus, svečius. Projektas yra naudingas, kadangi atitinka tikslinių grupių poreikius ir kuria pridėtinę vertę: rekonstravus projekto teritorijos apšvietimo sistemą bus saugiau vaikščioti tamsiu paros metu; įrengus greičio ribojimo kalnelius taps saugesnis eismas; atnaujinta privažiavimų ir šaligatvių danga gerins automobilių bei pėsčiųjų judėjimo sąlygas; sutvarkyta teritorijos aplinka ir atnaujinti mažosios architektūros elementai gerins teritorijos estetinį vaizdą. Be ES paramos tokios apimties projektas negalėtų būti įgyvendintas dėl lėšų stokos (galėtų būti tvarkomos tik nedidelės atskiros teritorijos dalys, dėl ko projektas netektų kompleksiškumo ir negalėtų užtikrinti svaresnio ilgalaikio teigiamo poveikio).

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Probleminių teritorijų plėtra
Kvietimo numeris:VP3-1.1-VRM-02-R-52
Projekto kodas:VP3-1.1-VRM-02-R-52-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Pasvalio raj.