Ankstyvos onkologinių susirgimų diagnostikos gerinimas ir visaverčio gydymo užtikrinimas Vilniaus universiteto Onkologijos institute

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Nacionalinis vėžio institutas
Projekto pradžia: 2008-12-31         Projekto pabaiga: 2012-11-30
Bendra projekto vertė:
9 841 563,06 €
Projektui skirtas finansavimas:
9 841 563,06 €
Projektui išmokėta lėšų:
9 805 148,45 €
Iš jo ES dalis:
8 365 328,6 €
Iš jo ES dalis:
8 334 376,18 €

VU Onkologijos institutas su Tauragės ligonine rengiasi įgyvendinti projektą, kurio tikslas – pagerinti onkologinių ligų prevenciją, diagnostiką ir užtikrinti visavertį gydymą VU Onkologijos institute. Šiuo metu trūksta onkologinių ligų diagnostikai ir gydymui pritaikytos šiuolaikinės įrangos. Naudojama pasenusi, nusidėvėjusi įranga, kuri neužtikrina reikiamos kokybės, arba yra didelis pacientų srautas, tenka ilgai laukti gydymo (pvz., spindulinės terapijos, kur reikalingas linijinis greitintuvas). Tauragės ligoninėje nėra mamografo, todėl pacientėms tenka važiuoti į kitus miestus. Siekiant pagerinti chirurginio gydymo kokybę, sumažinti gulėjimo stacionare trukmę, būtina įsigyti naują, operacinėms pritaikytą įrangą. Šiuolaikinės diagnostikos ir gydymo įrangos trūkumas neigiamai įtakoja teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, tikslinės grupės – pacientų, kurie atvyksta išsitirti arba gydytis – poreikių tenkinimą. Įgyvendinant projektą, planuojama įsigyti šiuolaikinę įrangą, skirtą onkologinių ligų diagnostikai, gydymui (chirurginiam gydymui, radioterapijai), atlikti patalpų kapitalinį remontą (įrengti apie 423 kv. m patalpas linijiniam greitintuvui ir pan.). Tauragės ligoninėje planuojama įsigyti mamografą, skirtą krūties vėžio diagnostikos paslaugoms teikti. Tai pagerins teikiamų specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Nustačius piktybinį naviką ankstyvose stadijose, sumažėtų operacinės intervencijos apimtys, sutrumpėtų pooperacinio gydymo laikotarpis ir pacientų darbingumo netekimo procentas. Bus užtikrintas vėžinių susirgimų nustatymas ankstyvose stadijose bei pritaikytas efektyvus gydymas, nebereikės taikyti brangių, sudėtingų ir neefektyvių gydymo metodų, kurie taikomi paskutinėse onkologinių susirgimų stadijose, kai gydymo procesas yra nebevaldomas bei reikalauja didelių lėšų.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas
Kvietimo numeris:VP3-2.1-SAM-04-V-01
Projekto kodas:VP3-2.1-SAM-04-V-01-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto