Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto pradžia: 2010-08-16         Projekto pabaiga: 2015-02-27
Bendra projekto vertė:
1 743 983,43 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 743 983,43 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 743 983,43 €
Iš jo ES dalis:
1 743 983,43 €
Iš jo ES dalis:
1 743 983,43 €

Projekto tikslas – didinti ASU Centrinių rūmų energijos ir energijos išteklių vartojimo efektyvumą. Numatoma rekonstruoti ASU Centrinių rūmų išorines atitvaras ir vidaus inžinerines energijos tiekimo sistemas, didinant pastatų išorinių atitvarų šilumines varžas, modernizuojant inžinerines sistemas, mažinant energijos sąnaudas ir nuostolius į išorę. ASU Centrinių rūmų patalpų mikroklimatas yra prastas, langai prastos būklės, patalpos nėra pakankamai vėdinamos, dėl ko trūksta šviežio oro, temperatūra patalpose vietomis mažesnė nei norminė. Šildymo sistema veikia neracionaliai, pastato patalpos šyla netolygiai ir palaikoma patalpų temperatūra nėra vienoda. Pastato atitvarų šiluminė varža nepakankama, o tai sąlygoja didelius šilumos energijos nuostolius šildymo metu. Kasmet susidaro dideli energijos nuostoliai ir patiriamos didelės išlaidos šildymui. Įgyvendinus projekto veiklas, numatoma sutaupyti vidutiniškai apie 56 proc. šiuo metu suvartojamos energijos.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-06
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-06-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.