UAB „Baltijos polistirenas“ atitvarinių plokščių surinkimo cecho įrengimas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-06-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "BALTIJOS POLISTIRENAS"
Projekto pradžia: 2014-02-17         Projekto pabaiga: 2015-06-30
Bendra projekto vertė:
2 318 436,05 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 158 480,07 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 158 480,07 €
Iš jo ES dalis:
1 158 480,07 €
Iš jo ES dalis:
1 158 480,07 €

UAB "Baltijos polistirenas" - tai jau daugiau nei dešimtmetį veikianti bendrovė, užsiimanti polistireninio putplasčio bei specializuotų putplastinių pakuočių gamyba. Šiuo metu bendrovė didžiąją dalį savo produkcijos realizuoja Lietuvoje ir tik nedidelę dalį eksportuoja į Latviją, Lenkiją, Norvegiją ir Vokietiją. Įmonė, siekdama diversifikuoti savo produktų portfelį, didinti sukuriamą pridėtinę vertę bei plėsti eksporto apimtis, planuoja įrengti atitvarinių plokščių, kurių surinkimo metu galės būti naudojami kiti bendrovės gaminami produktai, surinkimo cechą. Pagrindinis projekto tikslas yra įrengti naują techonloginę atitvarinių plokščių surinkimo liniją bendrovės patalpose, kuri bendrovei leistų pradėti surinkinėti termoizoliacines atitvarines plokštes. Nauja produkcija leis diversifikuoti produktų portfelį, plačiau žengti į pramoninės ir visuomeninės paskirties statinių rinką bei sudarytų sąlygas eksportui į ES ir jai nepriklausančias valstybes. Nauja techonloginė gamybos linija leistų padidinti įmonės našumą, įkurti naujas darbo vietas bei patenkinti augančios rinkos paklausą. Be to, atitvarinių plokščių surinkimas būtų vykdomas mažesnėmis sąnaudomis lyginant su konkurentais - šiuo metu bendrovės gaminamas polistireninis putplastis gali būti panaudotas kaip užpildas atitvarinių plokščių surinkime. Tokiu atveju bendrovės gaminiai įgytų konkurencinį pranašumą tiek vietinėje rinkoje, tiek užsienyje.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Invest LT-2
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-06-K-02
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-06-K-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.