Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios aplinkos Kaune, Žemaičių g. 31B, tvarkymas

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Prisikėlimo projektai"
Projekto pradžia: 2013-06-12         Projekto pabaiga: 2014-12-04
Bendra projekto vertė:
420 213,45 €
Projektui skirtas finansavimas:
289 620,02 €
Projektui išmokėta lėšų:
289 620,01 €
Iš jo ES dalis:
289 620,02 €
Iš jo ES dalis:
289 620,01 €

Paminklinė Prisikėlimo bažnyčia yra valstybės saugoma nacionalinės reikšmės kultūros vertybė (unikalus kodas – 16005), kuri funkcionuoja ir kaip sakralinis, ir kaip gyventojų bendrosios kultūros puoselėjimo objektas, miesto dominantė, kauniečių bei miesto svečių lankoma vieta. Tai vienas iš reikšmingiausių Kauno miesto ir Lietuvos turizmo traukos objektų. Čia vyksta įvairūs muzikiniai renginiai, kuriuose dalyvauja miesto gyventojai ir lankosi svečiai iš visos Lietuvos ir užsienio. Tačiau nepaisant reikšmingo statuso, šventovės aplinka yra nepakankama objekto funkcionalumui užtikrinti. Teritorija prie šventovės yra nepritaikyta šio objekto lankymui, sutvarkyta minimaliai, vis dar primena ne taip seniai buvusią statybvietę. Sprendžiant šio kultūros vertybės reikšmės visai Kauno miesto ir šalies turizmo infrastruktūrai klausimą, įgyvendinamas projektas, kurio tikslas – sutvarkyti Prisikėlimo bažnyčios aplinką – pritaikyti kultūros paveldo objektą vietos ir užsienio turistų poreikiams. Siekiant šio tikslo bus atliekami Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios aikštės / šventoriaus (Žemaičių g. 31B) tvarkomieji statybos darbai. Vykdant projektą bus įgyvendinami tokie uždaviniai: bažnyčios aikštės sutvarkymas (infrastruktūros atnaujinimas ir grindinio iš akmenų paklojimas), aikštės pritaikymas miestiečių ir turistų lankymui bei viešam naudojimui (įrengiant joje deramą apšvietimą, lietaus ir nuotekų tinklus, vaizdo stebėjimo sistemą ir mažosios architektūros elementus). Pagal šį projektą sutvarkius bažnyčios aikštę (šventorių), pagerės šventovės pastato ir jo artimosios aplinkos naudojimo sąlygos, bažnyčios ir aikštės kompleksas bus pritaikytas miestiečių ir turistų lankymui ir dėl to taps dar patrauklesnis viešam naudojimui, aikštės estetinė išvaizda taps adekvati šventovės pastato vizualinei kokybei. Numatoma, kad per trejus metus nuo projekto įgyvendinimo dėl įgyvendintų darbų į objektą bus pritraukta 100 000,00 turistų.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-02-V-04
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-02-V-04-010
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto