Bendro naudojimo teritorijų ir statinių Ignalinoje pagerinimas

Paramos priemonė
VP3-1.1-VRM-02-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-09-01         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
344 782,43 €
Projektui skirtas finansavimas:
318 923,74 €
Projektui išmokėta lėšų:
318 812,17 €
Iš jo ES dalis:
293 065,06 €
Iš jo ES dalis:
292 962,54 €

Šiuo projektu siekiama papildyti ir pagyvinti jau funkciškai sutvarkytas teritorijas. Tikslinės grupės – Ignalinos miesto ir aplinkinių kaimų gyventojai, miesto svečiai, poilsiautojai. Įsigytos naujos plaukiojančios pontoninės aikštelės, įrengtos skulptūros, lauko treniruokliai, bus tinkami aplinkai. Projektu siekiama gerinti miesto patrauklumą, didinti laisvalaikio užimtumo galimybes. Projekto pridėtinė vertė: Įgyvendinant projektą bus rekonstruoti bei įrengti būtini infrastruktūros objektai, tokiu būdu pagerintas susisiekimas su centru, sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, išsaugota miesto poilsio ir žaliosios zonos, o taip pat padidintas rajono patrauklumas užsienio ir vidaus investicijoms plėtoti infrastruktūrą, skatinti verslumą. Įgyvendinus projektą, teigiamą naudą pajus miesto gyventojai ir svečiai, bus sudarytos palankesnės sąlygos verslo, turizmo plėtrai. Projekto įgyvendinimas teigiamai paveiks probleminės teritorijos plėtrą, bus prisidėta mažinant skirtumus tarp atskirų miestų bei regionų.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Probleminių teritorijų plėtra
Kvietimo numeris:VP3-1.1-VRM-02-R-92
Projekto kodas:VP3-1.1-VRM-02-R-92-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Ignalinos raj.