UAB "BIOK laboratorija" pardavimų užsienyje skatinimas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "BIOK laboratorija"
Projekto pradžia: 2014-09-17         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
51 214,95 €
Projektui skirtas finansavimas:
30 728,97 €
Projektui išmokėta lėšų:
30 728,97 €
Iš jo ES dalis:
30 728,97 €
Iš jo ES dalis:
30 728,97 €

UAB "BIOK laboratorija" yra didžiausias kosmetikos produktų gamintojas Lietuvoje, savo veikloje nuolat diegiantis naujausias technologijas ir sprendimus. Įmonės konkurencingumo pagrindas - siekis kuo geriau patenkinti kosmetikos vartotojų poreikius, tuo tikslu kuriant naujus kosmetikos produktus, gamyboje taikant naujausias kosmetikos gamybos technologijas bei medžiagas. Pagrindinė UAB „BIOK laboratorija“ produkcijos realizacijos rinka išlieka Lietuva. Įmonės eksporto geografija plati, tačiau generuojanti nepakankamas eksporto apimtis (tik apie 5,5 proc. nuo apyvartos). Tam, kad pasiektas eksporto apimtis padidinti įmonei reikėtų aktyviau naudotis eksporto skatinimo rinkodaros priemonėmis. Todėl, norint užtikrinti didesnį įmonės veiklos efektyvumą bei pilnai išnaudoti bendrovės pajėgumus bei privalumus (patraukli produkcijos kaina, inovatyvūs produktai ir kt.), yra būtina tolimesnė įmonės verslo plėtra užsienio rinkose. Šiuo projektu planuojama populiarinti UAB „BIOK laboratorija“ vardą bei pristatyti įmonės gaminamą produkciją, užmegzti kontaktus, naujus verslo ryšius dalyvaujant specializuotose parodose. Sėkmingai įgyvendinus šį projektą, apčiuopiamą naudą pajus ne tik pareiškėjas (per eksporto, apyvartos augimą), bet ir visa Lietuvos kosmetikos pramonė (nes pareiškėjas yra vienas didžiausių šios pramonės dalyvių) t.y. didės Lietuvos kosmetikos gamintojų žinomumas užsienio rinkose ir tai skatins ir kitų kosmetikos gamintojų, tiekėjų produktyvumo augimą. Taip šis projektas tieisogiai prisidės prie "Ekonomikos augimo veiksmų programos" 2 prioriteto tikslų ir uždavinių pasiekimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-04
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-04-009
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto