UAB "VILNIAUS DUONA" KRYPTINGA EKSPORTO PLĖTRA

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Vilniaus duona"
Projekto pradžia: 2014-05-18         Projekto pabaiga: 2015-05-20
Bendra projekto vertė:
31 362,67 €
Projektui skirtas finansavimas:
18 817,6 €
Projektui išmokėta lėšų:
18 817,6 €
Iš jo ES dalis:
18 817,6 €
Iš jo ES dalis:
18 817,6 €

UAB "Vilniaus duona" – seniausia ir didžiausia duonos kepykla Baltijos šalyse. Bendrovė - Baltijos duonos gaminių rinkos lyderė. Produkciją gerai vertina vartotojai, nes sukaupta ilgametė patirtis, išsaugotos senosios duonos kepimo technologijos, autentiškos receptūros, nuolat investuojama į gamybos modernizavimą ir gaminių kokybės užtikrinimą. Didelis platinimo tinklas užtikrina gaminių pasiekiamumą visoje Lietuvoje ir už jos ribų. Projekto metu įmonė vyks į tarptautines parodas ir sieks sukaupti kiek įmanoma didesnės informacijos apie aktualiausią užsienio gamintojų, pardavėjų ir tiekėjų produkciją, užsienio šalių duonos rinkos detales, pasidalys patirtimi ir žiniomis su kitais rinkos dalyviais. Įmonės tikslas kryptingai plėsti įmonės gaminamos produkcijos asortimentą užsienyje. Įmonė turėdama stabilius vietinius žaliavų ir paslaugų tiekėjus galės pasiūlyti savo produkciją konkurencingomis kainomis į numatomas plėsti rinkas. Projekto dėka beveik dvigubai išaugs eksporto apimtys, plečiant pardavimus tikslinėse eksporto rinkose. Atsivers galimybės užmegzti naujus kontaktus, surasti naujų prekybos partnerių ir klientų numatomose plėstis rinkose, didinti įmonės žinomumą užsienyje. Projekto įgyvendinimas darys svarią įtaką ir Lietuvos tiekėjų apimtims, didins produktyvumą, skatins konkurencingumą. Projekto įgyvendinimas suteiks įmonei galimybę esamoms eksporto rinkoms pateikti naujus produktus, atrasti naujus vartotojų segmentus. Projektas būtinas siekiant padidinti įmonės gaminamos produkcijos eksportą. Įmonės konkurencingumas augs atsižvelgiant į tai, kad įmonė gebės greitai ir laiku reaguoti į naujus užsakymus, vartotojams bus teikiamas naujesnis ir įvairesnis produkcijos asortimentas, plėsis verslo partnerių kiekis, o su jais bus užmegzti ilgalaikiai santykiai.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-04
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-04-023
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto