Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Gasčiūnų kaime

Paramos priemonė
VP3-1.2-VRM-01-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-02-28         Projekto pabaiga: 2015-07-31
Bendra projekto vertė:
207 960,67 €
Projektui skirtas finansavimas:
175 724,92 €
Projektui išmokėta lėšų:
175 719,94 €
Iš jo ES dalis:
161 476,95 €
Iš jo ES dalis:
161 472,37 €

Projekto įgyvendinimo metu, plėtojant Gasčiūnų kaimo viešąją erdvę, siekiama didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo, gerinti kaimo bendruomeninę infrastruktūrą. Įgyvendinus projektą - atnaujinus viešąją – bendruomeninę sporto, poilsio, laisvalaikio ir kultūros infrastruktūrą Gasčiūnų kaime (įrengus krepšinio aikštelę ir keletą eilių suolų/ tribūnų, skirtų žiūrovams, bėgimo taką (aplink stadioną), kartu įrengiant šuolių į tolį sektorių, paplūdimio tinklinio bei universalią sporto/žaidimų aikštelę, teritorijoje įrengus apšvietimą bei poilsinį pėsčiųjų taką) bus sudarytos prielaidos gyvenamosios ir investicinės aplinkos patrauklumo didinimui, o tai teigiamai įtakos prielaidas gyventojų veiklų diversifikavimui, gyventojų verslumo ir užimtumo didinimui, gyventojų pasitenkinimo ir gyvenimo kokybės augimui, socialinei sanglaudai, bendruomeniškumo skatinimui. Sukurta bendruomeninė infrastruktūra sudarys sąlygas ir prieinamumą kokybiškam laisvalaikio bei poilsio praleidimui, padidins kaimo gyventojų užimtumą, prisidės prie bendruomenės gyventojų, ypač jaunimo ir vaikų, nusikaltimų prevencijos ir saugumo didinimo, gyvenamosios aplinkos kaimo gyventojams gerinimo, kas darys teigiamą įtaką vietovės įvaizdžiui, sudarys geresnes sąlygas vietos gyventojams plėtoti įvairesnes veiklas. Tikimasi, kad Projekto investicijos prisidės prie sąlygų, padedančių stabdyti šio kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimą bei stiprinančių vietos bendruomenę, kūrimo, suteikdamos paskatą vietos paslaugų sektoriaus diversifikacijai ir tolimesnei plėtotei.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
Kvietimo numeris:VP3-1.2-VRM-01-R-61
Projekto kodas:VP3-1.2-VRM-01-R-61-024
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Joniškio raj.