"Vytauto Didžiojo karo muziejaus statinių komplekso pritaikymas turizmo reikmėms (I etapas)"

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo karo muziejus
Projekto pradžia: 2013-08-01         Projekto pabaiga: 2015-01-30
Bendra projekto vertė:
867 131,32 €
Projektui skirtas finansavimas:
867 131,32 €
Projektui išmokėta lėšų:
867 131,31 €
Iš jo ES dalis:
867 131,32 €
Iš jo ES dalis:
867 131,31 €

Pagrindinis projekto siekis - Vytauto Didžiojo karo muziejų padaryti populiaria ir patrauklia turizmo traukos vieta Lietuvos ir Europos turizmo rinkoje. Muziejus, kartu su Karo muziejaus sodeliu, yra ne tik Naujamiesčio, bet ir viso Kauno miesto urbanistinis akcentas, miesto centro reprezentacinis branduolys. Muziejaus pastatas pastatytas 1934 m. ir yra išlaikęs autentišką planinę struktūrą, fasadus, tačiau nebuvo tvarkomas ir restauruojamas. Norint pritraukti turistus yra būtina atlikti kultūros objekto rekonstravimo darbus, kad jis taptų šiuolaikišku ir patraukliu muziejumi, pritraukiančiu tiek vietinius, tiek užsienio turistus. Atliekant restauravimo ir tvarkybos darbus bus atnaujintas pastato fasadas, Muziejaus holas ir įrengtos dvi parodų salės, kuriose nuolat bus keičiamos parodos. Gautos lėšos leis paspartinti muziejaus restauravimo darbus ir atnaujintas, sutvarkytas muziejaus pastatas, holas ir parodų salės pagerintų muziejaus įvaizdį, taps pagrindiniu turistų traukos objektu. Muziejaus fasado rekonstrukcija reikalinga tam, kad Muziejus išoriškai taptų patrauklia, turistus ir vietinius gyventojus traukiančia vieta. Atnaujintas Muziejaus holas taptų visą Muziejų reprezentuojančia vieta. Įrengtos dvi parodų salės leistų nuolat atnaujinti, keisti parodas, papildomai per metus eksponuojant 1200-1500 Muziejaus fonduose saugomų eksponatų, sudarytų galimybę bendradarbiauti su kitais Lietuvos ir užsienio muziejais, organizuoti mokslines ir kitas šalies bei tarptautines konferencijas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-02-V-04
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-02-V-04-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto