Palangos gintaro muziejaus reprezentacinių rūmų restauracija ir pritaikymas šiuolaikiniams kultūrinio turizmo poreikiams (antras, baigiamasis, etapas)

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos dailės muziejus
Projekto pradžia: 2013-05-01         Projekto pabaiga: 2015-04-01
Bendra projekto vertė:
2 556 416,24 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 534 609,06 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 532 692,23 €
Iš jo ES dalis:
1 943 929,19 €
Iš jo ES dalis:
1 942 459,07 €

Palangos gintaro muziejus (toliau – PGM) (Unik.Nr. 849, Vytauto g. 17, Palanga) – yra nacionalinės reikšmės kultūros paveldo ir turizmo objektas, kurio išskirtinumą lemia jo paveldosauginė vertė, pasaulio mastu unikali gintaro ekspozija bei jo svarba regiono turizmo produktui. Tai – Palangos kurorto „vizitinė kortelė“ ir vienas lankomiausių kultūrinio pažintinio turizmo objektų Lietuvoje. Dabartinė pastato infrastruktūros būklė riboja muziejaus veiklos plėtrą: pastato vidaus inžineriniai tinklai susidėvėje, lankytojų aptarnavimo infrastruktūra nefunkcionali ir nepakankama; trūksta patalpų bei įrangos šiuolaikiškų kultūrinio turizmo paslaugų teikimui. Restauravus PGM cokolinį aukštą, jame bus įrengtos informacinių, edukacinių, socialinių ir kultūrinių paslaugų zonos, taip pat lankytojų srauto augimo palaikymui būtina infrastruktūra, kuri apims lauko ir vidaus praėjimus bei papildomus sanitarinius mazgus. Bus suformuotas naujas pagrindinis įėjimas, kuris įrengiant neįgaliųjų keltuvą, bus pritaikytas žmonių su negalia pakėlimui. Išplėsta konferencijų ir reprezentacinių (protokolinių) renginių infrastruktūra leis pastate rengti konferencijas ir įvairius renginius. PGM restauravimas patenkins tikslinių grupių poreikius: miesto ir rajono gyventojai, mokiniai, studentai, svečiai bei turistai turės galimybę praturtinti istorines, menines, temines ir kultūrines žinias, aktyviai praleisti laisvalaikį edukaciniuose renginiuose.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-02-V-04
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-02-V-04-012
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Palangos miesto