Adaptyvios vartotojo sąsajos ir universalios sąsajos su pramoniniais įrenginiais bei duomenų apsikeitimo realiu laiku sistemos, kuri skirta mėsos pramonės procesams valdyti, prototipo sukūrimas (InoMeat)

Paramos priemonė
VP2-1.3-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "PRALO"
Projekto pradžia: Mon Jun 03 00:00:00 GMT 2013         Projekto pabaiga: Tue Jun 30 00:00:00 GMT 2015
Bendra projekto vertė:
320 037,94 €
Projektui skirtas finansavimas:
141 464,03 €
Projektui išmokėta lėšų:
131 497,45 €
Iš jo ES dalis:
141 464,03 €
Iš jo ES dalis:
131 497,45 €

UAB „PRALO“ specializuojasi IT sistemų, skirtų pramonės ir logistikos sektoriams, kūrime, diegime, konsultavime ir priežiūroje. Projektu siekiama užtikrinti UAB „PRALO“ konkurencingumą, eksporto apimtis, sukuriant ir išbandant Adaptyvios vartotojo sąsajos ir universaliąją sąsają su pramoniniais įrenginiais bei duomenų apsikeitimo realiu laiku sistemos, kuri skirta mėsos pramonės procesams valdyti, prototipą. Norint sukurti informacinę sistemą, inovatyvią rinkoje savo savybių apimtimi, ketinama spręsti šiuos neapibrėžtumus: •Universali sistemos sąsaja su mėsos pramonėje naudojamais pramoniniais įrenginiais •Adaptyvi vartotojo sąsaja, automatiškai pritaikanti grafinės vartotojų sąsajos (GUI) formas atskirų tipų įrenginiams •Valdymo judesiu (Microsoft Kinect) sąsaja, leidžianti operatoriui įvesti duomenis, neatsitraukiant nuo pagrindinio darbo proceso vykdymo •Valdymo balsu sąsaja, leidžianti operatoriui įvesti duomenis, neatsitraukiant nuo pagrindinio darbo proceso vykdymo •Tiesioginis duomenų apsikeitimas tarp sistemų realiu laiku pritaikant verslo procesų sąveika užtikrinančią kalbą (UBL) Įvertinus mokslinės veiklos kompleksiškumą ir apimtis iškyla teigiamų rezultatų pasiekimo rizika. Inovacijoms, pasižyminčioms didele rizika, yra ribota galimybė gauti išorinių šaltinių finansavimą. Todėl siekiama pritraukti ES struktūrinių fondų paramą. Šiuo metu rinkoje identiškų naujai kuriamam produktui sistemų nėra, sistemos funkcionalumas bus platesnis, nei rinkoje esančių panašaus pobūdžio sistemų. Taip pat planuojama, kad pareiškėjo sukurtas produktas bus ženkliai pigesnis nei analogai, taip pat lankstesnis (užtikrintas suderinamumas su įvairių gamintojų pramoniniais įrenginiais). Prognozuojama, kad sukurtas sprendimas bus realizuojamas Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Intelektas LT
Kvietimo numeris:VP2-1.3-ŪM-02-K-04
Projekto kodas:VP2-1.3-ŪM-02-K-04-039
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto