UAB „Baltic Car Equipment“ veiklos efektyvumo didinimas, skatinant eksportą naujose rinkose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Baltic Car Equipment"
Projekto pradžia: 2014-03-10         Projekto pabaiga: 2015-05-31
Bendra projekto vertė:
72 228,34 €
Projektui skirtas finansavimas:
43 337 €
Projektui išmokėta lėšų:
37 127,61 €
Iš jo ES dalis:
43 337 €
Iš jo ES dalis:
37 127,61 €

UAB "Baltic Car Equipment" viena pirmaujančių informacinių transporto valdymo sistemų kūrėjų, gamintojų ir diegėjų Baltijos šalyse. Įmonės verslo vizija grindžiama naujų, inovatyvių produktų gamyba, kuri mažina konkurencingumą, siekiant sustiprinti savo pozicijas esamose ir planuojamose rinkose. Įmonė nuolat atnaujina gaminamus produktus ir paslaugas bei siekia pagerinti jų kokybę. Lietuvos, o ir Pabaltijo rinka yra santykinai labai maža, todėl, siekiant įmonės esminių vystymosi tikslų, būtina plėsti pardavimų apimtis esamose užsienio rinkose bei ieškoti naujų rinkų. UAB „Baltic Car Equipment“ siekia padidinti savo konkurencingumą regione ir tarptautinėje rinkoje, ženkliai išplečiant gaminamos produkcijos ir teikiamų paslaugų pardavimus. Projekto veiklos vykdymas sudarys galimybę įmonei savarankiškai dalyvauti tarptautinėse parodose ir užmegzti tiesioginius ryšius su įmonės produktų vartotojais bei partneriais naujose rinkose. Kryptinga ir tikslinga darbuotojų veikla su kitose šalyse esančiais potencialiais klientais bei specializuotos rinkodaros priemonės leis pagerinti užsienio klientų bei partnerių pasiekiamumą ir jų poreikių tenkinimą bei sudarys galimybę taikyti vieningą rinkodaros politiką ir greičiau bei efektyviau pristatyti naujai kuriamus produktus užsienio vartotojams. Projektas turės teigiamą poveikį BVP bei eksporto apimčių augimui, įmonių (įskaitant ir tiekėjus) konkurencingumui dėl didėjančio UAB “Baltic Car Equipment” eksporto.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-04
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-04-040
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto