AB "Naujoji rūta" pardavimų užsienio rinkose didinimas, dalyvaujant tarptautinėse parodose 2014-2015 metais

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "NAUJOJI RŪTA"
Projekto pradžia: 2014-01-26         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
71 736,27 €
Projektui skirtas finansavimas:
43 041,76 €
Projektui išmokėta lėšų:
43 041,75 €
Iš jo ES dalis:
43 041,76 €
Iš jo ES dalis:
43 041,75 €

AB "Naujoji rūta" yra viena didžiausių saldumynų gamyklų Baltijos šalyse. Įmonės produkcijos ir pardavimų apimtys nuolat auga, tačiau augimo galimybes riboja vidaus rinkos prisotinimas ir aštri konkurencija joje. Žvelgiant į tolimesnę įmonės vystymosi perspektyvą, įmonės vadovybė supranta, jog norint ir toliau plėsti įmonės veiklos apimtis, būtina padidinti visuminę produkcijos paklausą per eksporto rinkų plėtrą, keliant tarptautinį įmonės konkurencingumą. Dėl ES gautos paramos bei nuosavų lėšų eksporto veikla įgavo nuoseklios ir sistemiškos veiklos bruožų, tačiau ženkliems pokyčiams reikalingos ne vienkartinės, o nuolatinės investicijos. Todėl įmonei būtina ES parama, kurios pagalba bus vykdomos kryptingos veiklos, leisiančios plėsti eksporto rinkas ir apimtis. Nuoseklus ir kryptingas eksporto plėtros įgyvendinimas leis įsitvirtinti tikslinėse eksporto rinkose ir taip prisidėti prie Lietuvos konditerijos ir maisto pramonės plėtros. Projekto tikslas - didinti AB "Naujoji rūta" pardavimus užsienio rinkose, dalyvaujant tarptautinėse parodose. Projekto metu bus didinamas įmonės produkcijos žinomumas tikslinėse eksporto rinkose. Numatyta pristatyti įmonės produkciją 7 parodose. Pasirinktos tos parodos, dalyvavimas kuriose, remiantis 2010-2012 m. patirtimi, buvo efektyviausias eksporto rinkų plėtrai. Parodų metu potencialiems eksporto užsakovams bus dalinama projekto metu pagaminta rinkodaros medžiaga. Teikiamas projektas užtikrintų projektų Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-304, VP2-2.1-ŪM-04-K-03-048 tęstinumą ir tolesnį AB "Naujoji rūta" eksporto apimčių augimą.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-04
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-04-044
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto