Komunikacinių paslaugų platformos RCS box prototipas

Paramos priemonė
VP2-1.3-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Elitnet"
Projekto pradžia: 2013-11-04         Projekto pabaiga: 2015-05-29
Bendra projekto vertė:
331 995,19 €
Projektui skirtas finansavimas:
149 397,59 €
Projektui išmokėta lėšų:
95 253,34 €
Iš jo ES dalis:
149 397,59 €
Iš jo ES dalis:
95 253,34 €

Komunikacijų paslaugų rinkoje vartotojų lūkesčių augimas didžiąja dalimi skatinamas internetinių paslaugų vystymosi, kurios pateikia naujas komunikacijos formas (grupiniai balso ar tekstiniai pokalbiai, apsikeitimas rinkmenomis, video medžiagos demonstravimas). Nepaisant to, kad bendras telekomunikacinių paslaugų naudojimas nuolat auga, mobiliųjų tinklų operatorių pelnas iš šio rinkos segmento mažėja. Šiai problemai spęsti Europos mobiliųjų telekomunikacijų rinkos lyderiai perspektyviausiu keliu laiko GSMA organizacijos iniciatyvą - Rich Communication Suite (RCS). Norint palengvinti (laiko ir kaštų požiūriu) RCS diegimą ir paspartinti jo paplitimą, ypač tarp operatorių neturinčių IMS infrastruktūros, siūlomas „RCS Box“ sprendimas, įgyvendinantis būtinuosius IMS infrastruktūros mazgus bei RCS taikomųjų programų serverį (RCS AS). Toks sprendimas iš esmės pašalina esminę RCS paplitimo kliūtį - IMS infrastruktūros poreikį, pateikdamas IMS funkcinių mazgų poaibį, būtiną RCS veikimui. Išskirtiniai produkto požymiai rinkos segmento kontekste yra: RCS Box IMS komponentai kuriami atvirojo kodo projekto „Open IMS“ pagrindu; RCS AS komponentas kuriamas JAIN SLEE, JEE ar analogiškų technologijų pagrindu, remiantis egzistuojančiais standartais; integracija su egzistuojančiais apsikeitimo trumposiomis žinutėmis tinklais ir protokolais (pavyzdžiui, XMPP), siekiant išplėsti RCS vartotojams pasiekiamų abonentų aibę; atitikimas telekomunikaciniuose tinkluose eksploatuojamiems mazgams keliamus reikalavimus dėl nuolatinio paslaugos prieinamumo, atsparumo sutrikimams, stebėjimo ir valdymo įrankių.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Intelektas LT
Kvietimo numeris:VP2-1.3-ŪM-02-K-04
Projekto kodas:VP2-1.3-ŪM-02-K-04-125
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto