UAB "Torus Solutions" specializuotų sprendimų verslui eksporto plėtra

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Torus Solutions"
Projekto pradžia: 2014-04-01         Projekto pabaiga: 2015-04-02
Bendra projekto vertė:
62 725,32 €
Projektui skirtas finansavimas:
37 634,96 €
Projektui išmokėta lėšų:
37 634,96 €
Iš jo ES dalis:
37 634,96 €
Iš jo ES dalis:
37 634,96 €

UAB "Torus Solutions" IT sprendimų rinkoje darbuojasi nuo 2009 metų. Įmonės veiklos kryptis Microsoft Dynamics AX sprendimų diegimas ir priežiūra, nuosavų programinių sprendimų kūrimas. Projektas yra skirtas UAB "Torus Solutions" sukurto inovatyvaus atsargų valdymo sprendimo Microsoft Dynamics AX platformoje eksportui skatinti. Sprendimas yra parengtas ir įdiegtas eilėje įmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, kurios savo verslo valdymui naudoja Microsoft Dynamics AX platformą. Pasiekti geri projekto rezultatai, kurie įmonėms leido sutaupyti lėšas ir optimaliau valdyti atsargas. ES parama šiam projektu reikalinga siekiant išplėsti produkto rinkas, t.y. eksportuoti sprendimą ir paslaugas į užsienį. Šiuo metu vien tik įmonės lėšomis finansuoti aktyvaus eksporto į užsienio rinkas yra brangu, o vien tik nuosavomis lėšomis finansuojamas eksportas nesukurtų tokios ekonominės naudos ir pridėtinės vertės, kaip gavus ES paramą. Pridėtinė vertė: įgyvendintas projektas, užtikrintų greitą investicijų į projektą atsipirkimo laiką, duotų ekonominį efektą (išaugsianti apyvarta, naujų darbo vietų sukūrimas). Projektas prisidėtų prie aukštųjų technologijų produktų ir paslaugų eksporto ir žinomumo užsienio rinkose augimo, taip pat teigiamą projekto naudą pajustų įmonės partneriai ir klientai. Pagrindiniai kriterijai kodėl projektą reikia įgyvendinti: 1. atsargų valdymo sprendimas yra inovatyvus 2. realizuotas remiantis šiuolaikiška vadybos metodika (TOC - theory of constraint); 3. sprendimas unikalus tuo, kad realizuotas Microsoft Dynamics AX aplinkoje ir demonstruoja naują požiūrį į atsargų valdymą (iki šiol Microsoft naudoja senas metodikas atsargų valdymui, mūsų duomenimis šios metodikos realizavimo Microsoft Dynamics aplinkoje nėra);

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-04
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-04-064
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto