Prekybos vaikais prevencijos priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje

Paramos priemonė
VP1-1.3-SADM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Visuomeninė organizacija "Gelbėkit vaikus"
Projekto pradžia: 2013-09-16         Projekto pabaiga: 2015-12-15
Bendra projekto vertė:
118 167,86 €
Projektui skirtas finansavimas:
118 167,86 €
Projektui išmokėta lėšų:
117 920,01 €
Iš jo ES dalis:
118 167,86 €
Iš jo ES dalis:
117 920,01 €

Problema – didelis prekyba žmonėmis Lietuvoje mastas (15 proc. aukų sudaro vaikai) ir žemas prekybos žmonėmis prevencijos priemonių vykdymo lygis. Projekto tikslas – padidinti prekybos vaikais prevencijos priemonių prieinamumą ir vykdymą, siekiant sumažinti prekybos vaikais atvejų skaičių Lietuvoje, didinti problemos žinomumą visuomenėje ir apsaugoti vaikus nuo galimų prekybos žmonėmis rizikų. Projekto uždaviniai (1) Visuomenės informavimo ir švietimo priemonių bei renginių, skirtų prekybos vaikais prevencijai vykdyti organizavimas; (2) Supervizijų vykdymas tarpdisciplininiu lygmeniu. Projektas padės sumažinti prekybos vaikais/žmonėmis aukų skaičių, integruoti tarpžinybines institucijas, padidinti visuomenės pasitikėjimą. Tikslinė projekto grupė: vaikai, socialinio darbo specialistai, vaikų teisių apsaugos specialistai, pedagogai, policijos pareigūnai, savivaldybių ir NVO atstovai, plačioji visuomenė. Projekte bus naudojama bendraamžių lyderių programa, kuri skatins glaudesnį jaunimo tarpusavio bendradarbiavimą prekybos žmonėmis problemos sprendime. Suplanuota rengti bendraamžių lyderius, kuriems suplanuota išleisti metodinę informaciją, kaip dirbti su savo bendraamžiais sprendžiant prekybos žmonėmis problemą, ir kurie numatyta, kad metodinės informacijos pagalba ves mokymus savo bendraamžiams. Tai skatins aktyvesnį jaunimo suinteresuotumą problema, susidomėjimą ir dalyvavimą ją sprendžiant, pasitikėjimą rekomenduojamam prevencijos vykdymui.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje
Kvietimo numeris:VP1-1.3-SADM-01-K-02
Projekto kodas:VP1-1.3-SADM-01-K-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto